overlay

SÜREKLİ İŞÇİ ALIMI NİHAİ SÖZLÜ SINAV SONUÇLARI (05.08.2020)                                                                          SÜREKLİ İŞÇİ ALIMI NİHAİ SÖZLÜ SINAV SONUCU İLAN METNİ 

4857 Sayılı İş Kanunu ile mezkur Kanuna dayanılarak çıkarılan ‘’Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik’’ hükümleri kapsamında, Müdürlüğümüze bağlı Marmara Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Sancaktepe Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Medeniyet Üniversitesi Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesinde  istihdam edilmek üzere 250 Sürekli İşçi Alımı Kurası münhal kadronun dört (4) katı olarak  07.07.2020 tarihinde Bakanlığımızda noter huzurunda çekilmiştir. Noter huzurunda çekilen bu kura neticesinde belirlenen asil ve yedek adayların listeleri aşağıdaki linkte yer almaktadır. 
Kura neticesine göre belirlenen asil adayların sınava katılmak üzere başvuru yapmaları istenmiş, başvuru yapıp şartları taşımayanlar ile hiç başvuru yapmayan asil adayların yerine yine kura neticesine göre belirlenen yedek adayların sınava katılmak üzere sıradan başvuruları alınmıştır. 
Sözlü sınava katılmak üzere başvurusu alınan asil ve yedek adaylar arasından ‘’sınava katılmaya hak kazananların’’ isimleri ekli Sınav Takvimi doğrultusunda 20 Temmuz 2020 tarihinde ilan edilmiştir. 
 ‘’Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik’’ hükümleri gereğince sınava münhal kadronun dört (4) katı aday gönderilmesi gerektiğinden sınav devam ederken söz konusu sayıyı tamamlayabilmek için  sıradan yedek aday başvurusu alınarak sözlü sınava dahil edilmiş ve takvim doğrultusunda gerçekleştirilen  sınava dair sonuçlar 24 Temmuz 2020 tarihinde ilan edilerek 27-29 Temmuz 2020 tarihleri arasında ilgili Hastanelerimizce itiraz dilekçeleri kabul edilmiştir. 
27-29 Temmuz 2020 tarihleri arasında sınav sonuçlarına itiraz eden adayların itirazları sınav kurullarınca değerlendirilmiş ve Başhekimler Başkanlığında oluşturulan sınav kurullarınca nihai karar verilmiştir.  

Bu kapsamda; 

 *Sözlü sınav sonucuna göre asil olan adayların aşağıdaki linkte belirtilen atamaya esas belgeleri, 06-10 Ağustos 2020 tarihleri arasında yerleştirildiği Hastaneye elden teslim etmesi gerekmektedir. 

*Başvurular şahsen yapılacak olup, posta, kargo veya kurye ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. 

* Yapılan ilan tebligat yerine geçmiş sayılacak,  ilgililerin adreslerine posta yolu ile ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

*Hastalık veya doğumla ilgili mazereti sebebiyle atamaya esas belgelerini şahsen teslim edemeyecek durumda olanların, bu durumlarını tabip raporuyla belgelendirmeleri halinde birinci derece yakınları aracılığı ile yapacakları başvuruları kabul edilecektir.

 *Halen askerde olmaları sebebiyle göreve başlatılamayacak durumda olanlar, başvuru evrakını birinci derece yakınları aracılığı ile teslim edebilecektir. Bu durumdaki hak sahipleri, terhis tarihinden itibaren 30 (otuz)  gün içerisinde dilekçe ve terhis belgesiyle birlikte evrakını teslim ettiği Hastaneye başvurmaları halinde diğer atama şartlarını taşımaları kaydıyla yerleştirildikleri,  hak kazandıkları yerde göreve başlatılacaktır.

*Adayların sınavı kazanması adaya kesin atama hakkı vermemektedir, adayların teslim edeceği atamaya esas belgelerinin atanma şartlarına uygun olması durumunda Sürekli İşçi kadrolarına atamaları gerçekleştirilecektir. 

*Yanlış, yanıltıcı veya yalan beyanda bulunanların atama işlemleri yapılmayacaktır. Sehven yapılsa dahi atamaları iptal edilecektir. 

*Belirtilen tarih aralığında,  yerleştirildiği kadronun nitelik ve şartlarını taşıdığı halde atamaya esas başvuru belgelerini ilgili Hastaneye teslim etmeyen adaylar ile atamaya esas belgesini teslim ettiği halde atanma şartlarına haiz olmayan asil adayların yerine sözlü sınav sonucuna göre belirlenen yedek listenin ilk sırasındaki kişiden başlamak suretiyle atamaya esas belge teslimi alınacaktır. 

*Hali hazırda Bakanlığımız merkez ve taşra teşkilatında sürekli işçi kadrosunda görev yapanların sınav sonucu başarılı olsa dahi atamaları yapılmayacaktır. 

*Sözlü sınav sonucu atamaya hak kazanan adaylardan teslim alınan Atamaya esas belgeler, ilgili hastanelerin komisyonlarınca incelenerek şartları taşıyanların atamaları Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğümüzce yapılacaktır. S.B.Ü. BAKIRKÖY DR.SADİ KONUK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ NİHAİ SINAV SONUÇLARI

MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ GÖZTEPE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ NİHAİ SINAV SONUÇLARI

MARMARA ÜNİVERSİTESİ PENDİK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ NİHAİ SINAV SONUÇLARI

-SANCAKTEPE ŞEHİT PROF. DR. İLHAN VARANK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ NİHAİ SINAV SONUÇLARI


Atamaya Esas Belgeler İçin Tıklayınız. 

Açıktan Atama Başvuru Formu 

Mal Bildirim Formu 

Kura Neticesine Göre Belirlenen Asil ve Yedek Aday Listeleri

Sınava Katılmak Üzere Evrak Teslimine Yönlendirilen Asil ve Yedek Aday Listesi

Sınav Takvimi