overlay

SÜREKLİ İŞÇİ SÖZLÜ SINAV DUYURUSU(20.07.2020)                                                                                                          SÜREKLİ İŞÇİ ALIMI SINAV  İLAN METNİ 4857 sayılı İş Kanunu ile mezkur Kanuna dayanılarak çıkarılan ‘’Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik’’ hükümleri kapsamında, Müdürlüğümüze bağlı Marmara Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Sancaktepe Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Medeniyet Üniversitesi Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesinde Sürekli İşçi olarak istihdam edilmek üzere münhal kadronun 4 (dört) katı olarak 07.07.2020 tarihinde Bakanlığımızda noter huzurunda çekilen kura neticesinde sınava alınacak asil ve yedek adayların başvuruları anılan Sağlık Tesislerimizce 10 - 20 Temmuz 2020  tarihleri arasında alınmıştır. 
Sözlü sınava katılmak üzere başvurusu alınan asil ve yedek adaylara ait  başvuru belgeleri, Sağlık Tesislerimizce oluşturulan komisyonlar marifetiyle kontrol edilmiş ve talep şartlarına uygun adaylara ait listeler yine Sağlık Tesislerimiz komisyonlarınca belirlenmiştir. 

Bu kapsamda;

Sözlü Sınava alınacak adayların isimleri, sınav tarihleri ve saatleri ile sınav yerlerini belirten listeler aşağıdaki bağlantıda yer almaktadır.

Listelerde ismi yer alan adayların belirtilen tarihlerde sözlü sınava katılmaları gerekmektedir.

Sözlü sınava katılmayanlar yerleştirmeden doğan haklarını kaybedeceklerdir

Sözlü sınavda kimlik kontrolü yapılacak olup tüm adayların kimlik belgelerini yanlarında bulundurmaları gerekmektedir.

Yapılan ilan tebligat yerine geçmiş sayılacak,  ilgililerin adreslerine posta yolu ile ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

Uygulanacak sınavın yöntemi ‘’Sözlü Sınav’’ olup, ölçme ve değerlendirme ise adayların başvurdukları hizmet alanına ilişkin mesleki bilgi ve becerilerden, yürütmekle yükümlü olacakları vazifelerdeki yetkinliklerini ölçmeye yönelik ve eğitim düzeylerine uygun olarak yapılacaktır. 

Atanacak adaylar, Başhekimler Başkanlığında oluşturulan komisyonlarca uygulanacak sözlü sınav sonucunda belirlenecektir.

Sözlü sınav sonucu atamaya hak kazanan adaylardan teslim alınan atamaya esas belgeler, ilgili hastanelerin komisyonlarınca incelenerek şartları taşıyanların atamaları Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğümüzce yapılacaktır.

Tüm adayların bilgilendirme için Müdürlüğümüz web sayfasını takip etmeleri önem arz etmektedir.


         Sınav Takvimi

         Sınava Katılacak Aday Listeleri - S.B.Ü. BAKIRKÖY DR.SADİ KONUK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ
         Sınava Katılacak Aday Listeleri -  MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ GÖZTEPE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ
         Sınava Katılacak Aday Listeleri -  MARMARA ÜNİVERSİTESİ PENDİK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ 
         Sınava Katılacak Aday Listeleri -  SANCAKTEPE ŞEHİT PROF. DR. İLHAN VARANK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ