overlay

Sürekli İşçi (Yedek) Alımı Duyurusu (16.07.2020)

                                                                                                     SÜREKLİ İŞÇİ   (YEDEK) ALIMI İLAN METNİ 


4857 sayılı İş Kanunu ile mezkur Kanuna dayanılarak çıkarılan ‘’Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik’’ hükümleri kapsamında, Müdürlüğümüze bağlı Marmara Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Sancaktepe Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Medeniyet Üniversitesi Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesinde Sürekli İşçi olarak istihdam edilmek üzere münhal kadronun 4 (dört) katı olarak 07.07.2020 tarihinde Bakanlığımızda noter huzurunda çekilen kura neticesinde sınava alınacak asil ve yedek adayların isimleri belirlenmiştir. 
Bu kapsamda; 


1-Sınava katılmak üzere 10-13 Temmuz 2020 tarihleri arasında başvuru yapması gereken  ancak süresi içinde başvuru yapmayan asil aday ile  başvuru yapıp şartları taşımayan asil aday sayısı kadar YEDEK adayın başvurusu 16.07.2020 tarihi mesai bitimine kadar teslim alınmıştır. 

2-16.07.2020 tarihi mesai bitimine kadar başvuru yapması gereken  ancak süresi içerisinde  başvuru yapmayan YEDEK aday ile  başvuru yapıp şartları taşımayan YEDEK aday sayısı kadar ekli listede ismi belirtilen YEDEK adayların başvurusunun alınması gerekli olmuştur.

3-Sınava katılmak üzere evrak teslimi yapacak YEDEK adaylara dair liste ve sınava esas belgeler aşağıda belirtilmiş olup, sınava alınacak YEDEK adayların söz konusu belgeleri kura sonucu yerleştirildikleri Hastanelere 17 Temmuz 2020 tarihi mesai bitimine kadar teslim etmeleri gerekmektedir.  

4-Başvurular şahsen yapılacak olup, posta, kargo veya kurye ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. 

5-Yapılan ilan tebligat yerine geçmiş sayılacak,  ilgililerin adreslerine posta yolu ile ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

6-Halen askerde olmaları sebebiyle sınava katılmak üzere evrak teslimi yapamayacak  durumda olanlar, başvuru evrakını birinci derece yakınları aracılığı ile teslim edebilecektir.

7-Hastalık veya doğumla ilgili mazereti sebebiyle başvuru evrakını şahsen teslim edemeyecek durumda olanların, bu durumlarını tabip raporuyla belgelendirmeleri halinde birinci derece yakınları aracılığı ile yapacakları başvuruları kabul edilecektir.

8-Başvuru belgeleri teslim alınan adayların belgeleri ilgili Hastane Komisyonlarınca  kontrol edilerek, talep şartlarına uygun sınava girecek adaylara ait listeler yine Müdürlüğümüz internet sayfasında 20 Temmuz 2020 tarihinde  ilan edilecektir. 

9-Hastanelerde Başhekim Başkanlığında oluşturulan Sözlü Sınav Komisyonlarınca uygulanacak sınav neticesine göre atamaya hak kazanacak adaylardan takvimde belirtilen sürelerde aşağıda yer alan atamaya esas belgeler teslim alınacaktır.

10-Atanacak adaylar, Başhekimler Başkanlığında oluşturulan komisyonlarca uygulanacak sözlü sınav sonucunda belirlenecektir. 

11-Sözlü sınav sonucu atamaya hak kazanan adaylardan teslim alınan Atamaya esas belgeler, ilgili hastanelerin komisyonlarınca incelenerek şartları taşıyanların atamaları Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğümüzce yapılacaktır.          
           Teslim Edilecek Başvuru Belgeleri

           Belge Teslim Edecek Aday Listesi

           Sınav Takvimi