overlay

Sürekli İşçi Alımı Duyurusu Hakkında (09.07.2020)                                                                                                                    SÜREKLİ İŞÇİ ALIMI İLAN METNİ4857 sayılı İş Kanunu ile mezkur Kanuna dayanılarak çıkarılan ‘’Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik’’ hükümleri kapsamında, Müdürlüğümüze bağlı Marmara Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Sancaktepe Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Medeniyet Üniversitesi Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesinde Sürekli İşçi olarak istihdam edilmek üzere münhal kadronun 4 (dört) katı olarak 07.07.2020 tarihinde Bakanlığımızda noter huzurunda çekilen kura neticesinde sınava alınacak asil ve yedek adayların isimleri belirlenmiştir.

Bu kapsamda;


1-Sınava katılmak üzere evrak teslimi yapacak aday listeleri ve sınava esas belgeler aşağıda belirtilmiş olup, sınava alınacak adayların söz konusu belgeleri kura sonucu yerleştirildikleri Hastanelerce aşağıda yer alan takvimde belirtilen sürelerde teslim alınacaktır.

2-Başvurular şahsen yapılacak olup, posta, kargo veya kurye ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

3-Yapılan ilan tebligat yerine geçmiş sayılacak,  ilgililerin adreslerine posta yolu ile ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

4-Halen askerde olmaları sebebiyle sınava katılmak üzere evrak teslimi yapamayacak  durumda olanlar, başvuru evrakını birinci derece yakınları aracılığı ile teslim edebilecektir.

5-Hastalık veya doğumla ilgili mazereti sebebiyle başvuru evrakını şahsen teslim edemeyecek durumda olanların, bu durumlarını tabip raporuyla belgelendirmeleri halinde birinci derece yakınları aracılığı ile yapacakları başvuruları kabul edilecektir.

6-Takvimde belirtilen süreler içerisinde başvuru yapmayanlar yerleştirmeden doğan haklarını kaybedeceklerdir.

7-Başvuru belgeleri teslim alınan adayların belgeleri ilgili Hastane Komisyonlarınca  takvimde belirtilen sürelerde kontrol edilerek, talep şartlarına uygun sınava girecek adaylara ait listeler yine Müdürlüğümüz internet sayfasında aşağıda yer alan takvimde belirtilen süre içerisinde ilan edilecektir.

8-Kura sonucu asil olarak belirlenen adaylardan süresi içerisinde başvuru yapmayan veya yapıp da başvuru şartlarını taşımayanların yerine kura sonucu belirlenen sınava alınacak  yedek listenin ilk sırasındaki kişiden başlamak suretiyle, ilgili Hastanelerde Başhekim Başkanlığında oluşturulan Sözlü Sınav Kurullarınca uygulanacak sınava alınacaktır.  

9-Hastanelerde Başhekim Başkanlığında oluşturulan Sözlü Sınav Komisyonlarınca uygulanacak sınav neticesine göre atamaya hak kazanacak adaylardan takvimde belirtilen sürelerde aşağıda yer alan atamaya esas belgeler teslim alınacaktır.

10-Atanacak adaylar, Başhekimler Başkanlığında oluşturulan komisyonlarca uygulanacak sözlü sınav sonucunda belirlenecektir.

11-Sözlü sınav sonucu atamaya hak kazanan adaylardan teslim alınan Atamaya esas belgeler, ilgili hastanelerin komisyonlarınca incelenerek şartları taşıyanların atamaları Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğümüzce yapılacaktır.


         Teslim Edilecek Başvuru Belgeleri
 
         Sınav Takvimi

         Evrak Teslim Edecek Aday Listesi