Sağlık Meslekleri Birimi Bilgilendirme

İstenilen bilgiye ulaşmak için;

  • Bilgi almak istediğiniz merkezin/kuruluşun aşağıda yazılı olduğu alana tıklayınız.
  • Doküman listesi açılacaktır. İstediğiniz dokümanın üzerine tıklayınız. Gerekli belgeler listesini ve bu listede kodlu alanları göreceksiniz.
  • Kodlu alanları tıkladığınızda ise dilekçe örnekleri,yönetmeliğin istediği doğrultuda hazırlanmış araç gereç ve donanım listeleri,personelden istenen belgeler,taahhütname vb.evraklara ulaşacaksınız.
  • Kodlu alanlardan alacağınız dilekçe ve taahhütname çıktıları başvurunuzda kullanmanız için hazırlanmış standart formlardır.

Kontrollerin her aşamada daha sağlıklı olması, eksiklerin tespit edilerek zaman kaybının önlenmesi, işlemlerin hızlanması ve denetlenebilir olması amacıyla kontrol listeleri hazırlanmıştır

  • Kontrol listeleri öncelikle başvuru sahibi/mesul müdür tarafından incelenerek imzalanır.
  • Daha sonra başvuru İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından incelenip kontrol listesi onaylanarak Sağlık Müdürlüğüne sunulur.
  • Sağlık Müdürlüğü ilgili birim görevlilerince kontrol listeleri incelenerek başvuru usulüne uygun sonuçlandırılır.

İŞLEMLER LİSTESİ