overlay

Özel Öğretim Kurumları Görüşleri

(İlgili personel Dr. Arzu BAŞKURT, Çev. Sağ. Tek. Salih Zeki DANE, Çev.Sağ. Tek. Ali OĞUZ)

  • Özel Öğrenci Barınma Hizmetleri Yönetmeliği ile Özel Eğitim Kurumları Yönetmeliği kapsamında Milli Eğitim Müdürlüğünce ruhsatlandırılan işyerleri (özel okul, anaokulu, yurt, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezi, motorlu taşıtlar sürücü kursu, muhtelif kurs vb.) ,
  • Özel Huzurevleri ile Huzurevi Yaşlı Bakım Merkezleri Yönetmeliği ile (huzurevi ile huzurevi yaşlı bakım merkezleri),
  • Özel kreş ve gündüz bakımevleri ve özel çocuk kulüpleri kuruluş ve işleyiş esasları hakkında yönetmelik kapsamında (özel kreş ve gündüz bakımevleri) Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü tarafından ruhsatlandırılan işyerleri, 
  • Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı muhtelif spor salonları hakkında Müdürlüğümüz veya İlçe Sağlık Müdürlüğünden ilgili mevzuatı gereği kurum görüşü talep edilmektedir.

Başvurular doğrultusunda işyeri mahallinde yapılan incelemede aydınlatma, havalandırma, ısınma, boya ve badana, ıslak zeminler (wc, lavabo, duş), içme ve kullanma suyu, merdiven ve merdiven korkulukları, sosyal alanların teknik ve hijyenik değerlendirilmesi yapılmakta ayrıca özel öğretim kurumu  binalarının çevresinde öğrencilerin sağlığını olumsuz yönde etkileyebilecek etkenlerin bulunması halinde ise durum tespiti yapılarak ilgili kurumlara bildirilmektedir.