Biyosidal Ürün Piyasa Gözetimi ve Denetimi

(İlgili personeller Sağ. Mem. Muhammet KESKİN, Ziraat Müh. Sinem KOÇ)

Resim-14-Biyosidal Ürün Piyasa Gözetimi ve Denetimi.jpg


Piyasaya arz edilen biyosidal ürünler, Yönetmeliğin denetim başlıklı 49 uncu ve devamı maddeleri uyarınca Bakanlığımızca veya il sağlık müdürlüklerince, şikayet üzerine ya da re’sen piyasada denetlenmekte ve uygunsuzluk tespit edilmesi halinde Yönetmeliğin 57 nci maddesinde yer alan düzenleme gereği, 4703 sayılı Kanun hükümleri doğrultusunda cezai işlem uygulanmaktadır.

Denetimlerde denetçiler öncelikle ürünlerin üzerinde duyusal ve uygunluk kontrolü yaparlar. Bunun sonucunda ürünlerin uygun bulunması durumunda piyasaya arzına müsaade edilir. Ürünlerin güvensizliği yönünde şüphe oluşması durumunda ise ürünlerden numune alınarak analize gönderilir. Bu durumda ürünlerin piyasaya arzı durdurulur. Analiz sonucu uygun bulunan ürünlerin piyasaya arzına müsaade edilir. Analiz Sonucu uygun çıkmayan ürünlerin piyasaya arzı yasaklanır ve ürünler üretici marifetiyle veya Bakanlık ve il sağlık müdürlüklerince piyasadan toplanılır. Toplanılan ürünlerin imha işlemleri üretici tarafından Çevre ve Şehircilik Bakanlığının mevzuatı gereğince gerçekleştirilir. 

Ülke genelinde yapılan denetimler Bakanlığımızca elektronik olarak bir yazılım sistemi üzerinden takip edilmekte ve yapılan iş ve işlemler bu yazılım üzerinde tutulmaktadır.Resim-15-Biyosidal Ürün Piyasa Gözetimi ve Denetimi.jpg


“Denetimlerde denetçiler öncelikle ürünlerin üzerinde duyusal ve uygunluk kontrolü yaparlar.”

“Piyasa Gözetimi ve Denetimi İş Akış Şeması”