Diğer Biyosidal Ürünler

Diğer ana gruplara dahil edilemeyen biyosidal ürünlerdir.

20- Ürün Tipi: : (Mülga:RG-12/3/2014-28939)

21- Ürün Tipi: Bozunmayı önleyici ürünler
Tekne, su kültürü ekipmanları ve suda kullanılan diğer yapılar üzerinde yapı bozucu organizmaların (mikrop ve daha yüksek bitki ve hayvan türleri) büyümesini ve yerleşmesini kontrol etmek için kullanılan ürünlerdir.

22- Ürün Tipi: Mumyalama ve hayvan postu doldurma sıvıları
İnsan ya da hayvan cesetlerinin korunmasında ve dezenfeksiyonunda kullanılan ürünler.

23- Ürün Tipi: Diğer omurgalıların kontrolü 
Zararlı böcek ya da hayvanların kontrolünde kullanılan ürünlerdir.