Haşere Kontrolü İçin Biyosidal Ürünler

Resim-10-Haşere Kontrolü İçin Kullanılan Biyosidal Ürünler.jpg


Fare, sıçan ya da diğer rodentlerin kontrolünde kullanılan ürünlerdir.

14- Ürün Tipi: Rodentisitler
Fare, sıçan ya da diğer rodentlerin kontrolünde kullanılan ürünlerdir.

15- Ürün Tipi: Avisisitler 
Kuşların kontrolünde kullanılan ürünlerdir.

16- Ürün Tipi: Mollusisitler
Mollusca grubu canlıların kontrolünde kullanılan ürünler.

17- Ürün Tipi: Pisisitler 
Balıkların kontrolünde kullanılan ürünler, bu ürünlere balık hastalıklarında kullanılan tedavi ürünleri dâhil değildir..

18- Ürün Tipi: Insektisitler
Akarisitler ve diğer artropodların kontrolünde kullanılan ürünler.

19- Kovucular ve Çekiciler 
Zararlı organizmaların kontrolünde kullanılan ürünler (pire gibi omurgasız, ya da kuş gibi omurgalı), kovma ya da çekme özelliğinden dolayı, insan ya da hayvan hijyeninde dolaylı ya da dolaysız olarak kullanılan ürünlerdir.


Resim-11-Kovucular ve Çekiciler.jpg

“Biyosidal ürünün T.C. Sağlık Bakanlığı’ndan izinli olup olmadığına, etikette izin tarih ve sayısının bulunup bulunmadığına bakılmalıdır.”


PİYASADA BULUNAN BİYOSİDAL ÜRÜNLERİ SATIN ALIRKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLERResim-12-PİYASADA BULUNAN BİYOSİDAL ÜRÜNLERİ SATIN ALIRKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER.jpg

Öncelikle satışa sunulan biyosidal ürünün T.C. Sağlık Bakanlığı’ndan izinli olup olmadığına, etikette izin tarih ve sayısının bulunup bulunmadığına bakılmalıdır.

Biyosidal ürünün etiketinde; ürünün adı, kullanım amacı, üretim yeri adresi, verilen iznin tarih ve sayısı, hedef organizmalar, aktif maddenin adı ve konsantrasyonu, sıvı, granül, toz, katı gibi formülasyon tipi, ürünün kullanım şekli ve/veya dozu, yan etkileri, ilkyardım talimatları, ürünün güvenli bertarafı ile ilgili talimatlar, imal ve son kullanma tarihi ile parti ve seri numarası görünür bir şekilde yazılmalıdır. 


Resim-13-PİYASADA BULUNAN BİYOSİDAL ÜRÜNLERİ SATIN ALIRKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER.jpg


EV VE İŞYERLERİNDE HAŞERELERE KARŞI MÜCADELEDE DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

Uygulama yapacak firmanın İl Sağlık Müdürlüğünden biyosidal ürün uygulama izin belgesi olmalıdır. Kullandığı ürün ise T.C. Sağlık Bakanlığı’ndan ruhsatlı olmalıdır. Uygulama izin belgesi olan firmalara ana sayfadan ulaşabilirsiniz. Uygulama yapılırken uzman kişilerin talimatlarına uyunuz. Evcil hayvanları ortamdan uzaklaştırınız.