Kaplıcalar,Talossaterapi, Peloid

(İlgili personeller Gıda Yüksek Müh. Figen Naz ERBİL, Çevre Sağ. Tek. İdris ÇELİK, Çev. Müh. Metin BALCI)

Kaplıca Tesisi Nedir ?

Kullanılan termal veya mineralli suyun veya peloidin niteliğine göre oluşturulmuş, bünyesinde; Termal tedavi havuzu, Sıra banyoları, Peloidoterapi birimleri, tipine göre inhalasyon veya içme kürü birimleri bulunan tesislerdir.

Kaplıcalar, doğal tedavi edici unsurların sağlık amaçlı kullanıldığı tesislerdir.

Kaplıcaların tesis ve işletme nitelikleri ile tedavi seçenekleri bakımından günümüzdeki sektörel gelişme ve ihtiyaçlar doğrultusunda disipline edilmesi amacı ile Sağlık Bakanlığı tarafından 2004 yılında Kaplıcalar Yönetmeliği hazırlanmış ve yürürlüğe girmiştir.

Kaplıcalar bu gün bir yandan tedavi olmak amacıyla geleneksel olarak ziyaret edilirken, bir yandan da modern yaşamın içinde hayatın yoğun akışından uzaklaşmak ve daha sağlıklı bir yaşam sağladığı düşüncesi ile de ziyaret edilmektedir. Bu noktada Ülkemizdeki iklimsel ve coğrafik çeşitlilik, kaplıca turizmine pek çok avantaj sunmaktadır.

İşte bu zenginlik içerisinde yer alan ve farklı nitelikleri, farklı şifalı özellikleri içinde barındıran kaplıca sularımız öncelikle Sağlık Bakanlığınca oluşturulan Tıbbi Değerlendirme Kurulu tarafından incelenmekte ve şifalı özellikleri (endikasyonları) belirlenmektedir. Endikasyonu belirlenen kaplıca sularının kullanılacağı tesislere İl Sağlık Müdürlükleri tarafından önce tesisin inşasına yönelik tesis izni, inşası sonrasında ise işletme izni verilmektedir.

Talassoterapi Tesisi Nedir ?

Bünyesinde; talassoterapi tedavi havuzu, sıra banyoları, inhalasyon, yosun, peloidoterapi, helioterapi gibi uygulama birimleri bulunan tesislerdir.

Talassoterapi birimleri;

a) Doğal solaryum mekanları,
b) Deniz suyunun ısıtılarak kullanılması söz konusu ise suyun niteliğinin bozulmadan ısıtılması için kullanılacak donanımın yerleştirildiği mekanlardır.

Peloid (Çamur) Nedir ?

Onlarca yıllık zaman diliminde doğal olarak oluşan, mineralli ve/veya organik maddeleri yapısında bulunduran çamur kıvamındaki maddelerdir.

Kaplıca tedavisinde, aşağıdaki peloidler kullanılır.

Turbalar: Yüksek su bağlama kapasitesi olan, asit pH'de peloidlerdir. Çeşitli doğal boya maddeleri, humik asitler ve ciltten emilebilen estrogen benzeri moleküller içeren çamurlardır.

Bataklar: Durgun sularda çöken, ufak tanecikli sedimentlerdir. Mineralli bataklar, termomineral suların kaynaklandığı ortamlarda oluşurlar.

Deniz ve Delta Balçıkları: Bunlar deniz ve akarsu deltalarında çöken, inorganik sedimentlerdir.

Topraklar: Su topluluklarının dışında, katı halde bulunan kayaçların veya organik maddelerin ufalanma, parçalanma ve ayrışması ile oluşan toz sedimentlerdir.

Peloid özellikleri nasıl olmalıdır?

Analiz raporları doğrultusunda peloidin tanımlanması yapılmış ve tıbbi endikasyonları belirlenmiş olmalıdır.

Paketlenecek peloidler bitki artıkları, taş ve çakıl gibi yabancı maddeleri içermemelidir.

Kuru peloidlerin tanecik büyüklüğü 2 mm veya daha küçük boyutta olmalıdır.

Paketlenecek peloidler, paket açıldıktan sonra kullanıcı tarafından herhangi bir işleme gerek kalmadan doğrudan kullanılabilecek ya da kullanma tarifi verilmek kaydı ile kurutulmuş toz halinde paketlenmelidir.

Peloidler doğal haliyle ve/veya aroma maddesi kullanılarak üretilmelidir.Yapılan tüm işlemlerde peloid nitelikleri değiştirilmemelidir.

Bakanlıkça belirlenen uyarı ve önlemler etiket üzerinde mutlaka bulunmalıdır.

Peloidler hangi şekillerde kullanılır?

  • Bulamaç (macun),
  • Banyo,
  • Tek kullanımlık hazır paket balçığı,
  • Krem,
  • Pudra,
  • Yüz maskeleri,
  • Plaster,
  • Yakı,
  • Antiperspiran
  • Emülsiyon şekillerinde kullanılabilir.

Tüketiciler yanıltılmamalıdır!

Tebliğde belirtilen kurallara aykırı üretim ve satış ile basın, yayın, broşür ve benzeri yollarla tüketicileri yanıltıcı reklam ve herhangi bir şekilde aslına uygun olmayan tanıtım yapılması yasaktır.