Lejyoner Hastalığı Kontrol Çalışmaları

(İlgili personeller Çev. Sağ. Tek. Fethullah ÇELİK, Çev. Sağ.Tek. M. Şerif FIRAT)

13 Mayıs 2015 tarih ve 29354 sayılı Resmi Gazete de yayınlanan Lejyoner Hastalığı Kontrol Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik ile lejyoner hastalığına karşı hazırlıklı olmak, hastalıktan korunmak ve hastalıkla mücadele etmek için alınması gereken tedbirler ile hastalığın bildirimine ilişkin usul ve esaslar belirlenmiştir.

Bütün yataklı sağlık tesislerinden rutin olarak ve Avrupa Bölgesi Lejyoner Hastalığı Surveyans Ağından (ELDSNet) gelen bildirimler üzerine de otellerden numune çalışması ile gerektiğinde diğer düzeltici/önleyici çalışmalar yürütülmektedir.