Tankerle İçme-Kullanma Suyu Temini ve Nakli

(İlgili personel Çev. Sağ.Tek. Ayhan KOÇTAÇ)

İlimiz sınırları dahilinde bulunan Tankerle İçme-Kullanma Suyu Temin ve Nakil Araçlarının izinlendirilmesi ve denetlenmesi çalışmaları Müdürlüğümüz tarafından yürütülmektedir.

İzin işlemleri için müracaatlar İl Sağlık Müdürlüğüne yapılmaktadır.

 

İçme-kullanma suyu temini ve nakli için aşağıdaki bilgi belgeler bulundurulur.

a) Dilekçe,

b) İçme- kullanma suyu temin edilecek kaynak veya içme suyuna ait üretim izin belgesi örneği,

c) Kaynak veya içme suyu işleticisi ile içme-kullanma suyu temin edicisi arasında yapılan sözleşme örneği,

ç) Su naklinde kullanılacak tankerlere ait liste ile her bir tankere ait ruhsat örneği,

d) Araçlarda çalışacak personel listesi ve hijyen eğitimi belgeleri,

e) İçme-kullanma suyu aktarılacak tank veya depo ve bağlı bulunduğu bina içi dağıtım sistemine ait bilgi ve belgeler ile krokiler,

f) İçme-kullanma suyu temini ve nakli için kayıt defteri.