Yüzme Havuz Suları

(İlgili personeller Çev. Müh. Ayşegül SEVİM)

 

Yüzme, serinleme, eğlenme veya spor amaçlı kullanılan; tabanı, duvarları, taşma kanalları, rezerv deposu su kalitesini etkilemeyen ve güvenlik gereklerini yerine getiren uygun malzeme ile kaplanmış, ilgili  yönetmelikte belirtilen niteliklere uygun su ile dolu olan, sürekli bir devridaim akışı olan ve halkın kullanımına açık yapılar yüzme havuzu olarak kabul edilmektedir.

Park, bahçe, alışveriş merkezleri vb. yerlerde bulunan süs havuzları yüzme havuzu niteliğinde değildir.  Bu gibi yerlerin yüzme amacıyla kullanılmaması gerekmektedir. Aksi takdirde bulaşıcı hastalıkların ortaya çıkmasına neden olabilir.

Yüzme Havuzu Kullanımda Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

 • Ticari amaçlı olarak kullanılan yüzme havuzları Müdürlüğümüzün denetimi altındadır.
 • Yüzme havuzlarında suyun sağlık şartlarına uygun olup olmadığının kontrol etmesi amacıyla havuz suyu operatörü bulundurulması zorunludur.
 • Havuz suyu operatörünün ; sıcaklık, pH, serbest klor gibi parametreleri  4’er saat aralıkla günde en az 3 defa analiz yapması ve kullanıcıların görebileceği bir panoda ilan etmesi gerekmektedir.
 • Tesislerde, bütün kullanıcıların, yüzme havuzuna girmeden önce duş alabilmelerini ve ayak dezenfeksiyonu yapabilmelerini sağlayacak yerler ve düzenekler bulunmalı, tüm kullanıcıların bu yerleri kullanmaları sağlanmalıdır.
 • Duş yerleri duş suyunun sıcaklığı ayarlanabilecek şekilde ve en az yirmi kişiye bir duş düşecek şekilde düzenlenmelidir.
 • Tuvaletler soyunma ve duş yerlerine yakın konumda, en az yirmi kişiye bir tuvalet düşecek şekilde düzenlenir.
 • Tuvalet ve lavabolarda bol ve temiz su, sıvı sabun, tuvalet kâğıdı, kâğıt havlu ve çöp kovası bulundurulur.
 • Yüzme havuzunda hayvanların insanlarla birlikte bulunmalarına hiçbir şekilde izin verilemez.
 • Çocuk yüzme havuzunun derinliği 50 santimetreden fazla olamaz. 
 • Havuz derinlikleri kullanıcıların görebileceği şekilde havuz kenarına en az 4 yönde yazılır.
 • Yüzme havuzu kenarında kazalara neden olmayacak ve güvenli yürümek için yeterli alan bulunmalıdır.
 • Dalmak için havuzun yeterli derinliğe sahip olduğundan emin olunmalıdır.
 • Yüzme havuzu çevresi, yürüme alanları, duş yeri, tuvalet vb. yerlerin zemini düzgün ve kaymaya yol açmayan malzeme ile kaplı olmalıdır.
 • Yüzme havuzunda boşaltma mazgalı kapalı durumda bulundurulur.
 • Yüzme havuzunda ip, yüzer duba, simit gibi can malzemeleri hazır bulunmak zorundadır.
 • Kapalı yüzme havuzları, soyunma ve giyinme yerleri de dâhil olmak üzere kış aylarında ısıtılmalıdır.
 • Yüzme havuzu ve tesiste yer alan diğer fiziki mekanlar yeteri kadar aydınlatılmalı ve havalandırılmalıdır.
 • Yüzme havuzu kenarında acil durumlarda kullanılmak üzere telefon bulundurulmalıdır.
 • Kullanıcılar  havuz suyu işletmesi tarafından konulan güvenlik ve hijyen kurallarına uymalıdır. 

Resim-2 Yüzme Havuzu Kullanımda Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar.jpg