Ambalajlı Sular

(İlgili personeller Çev. Müh. Metin BALCI, Gıda Yüksek Müh. Figen Erbil NAZ, Çev. Sağ. Tek. İdris ÇELİK)

Ambalajlı sular; Doğal kaynak suları, doğal mineralli sular ve içme suları olarak isimlendirilmektedir. Doğal Kaynak sularında ozonlama, doğal mineralli sularda ozonlama ve florürün uzaklaştırılması için aktif alüminyum kullanımı dışında dezenfeksiyon vb. herhangi bir işlem uygulanamamaktadır. İçme sularına ise dezenfeksiyon vb. uygulamalar dahil her türlü işlem uygulanabilmektedir.

İlimiz sınırları dahilinde üretimi yapılan Ambalajlı suların izinlendirme çalışmaları Müdürlüğümüz tarafından yürütülmektedir. Su üretim tesisleri İlgili mevzuat gereği yılda en az 4 kez Müdürlüğümüzce, bir kez de Bakanlığımız tarafından denetlenmektedir. İzin verilen tesislerde dolumu yapılarak piyasa sunulan suların aynı zamanda piyasa denetimleri de Müdürlüğümüz tarafından yapılmaktadır. Denetimlerde suyun etiket bilgileri, ambalajlar ve kapakları incelenmekte incelenen ürünlerin mikrobiyolojik ve kimyasal analizleri yapılarak su niteliğinin uygun olup olmadığı da incelenmektedir.

Ambalajlı Suları Satın Alırken Dikkat Edilecek Hususlar

Suyun etiketi sağlam ve okunaklı şekilde ürünün üzerinde olmalıdır.

Ambalajlı suların etiketinde;
– Markası, cinsi, fabrikanın adresi,
– İzinli olup olmadığı (İzin tarih, sayısı),

 - Sahip olduğu analiz değerleri,
– Üretim ve son kullanma tarihi, parti ve seri numarası bulunmalıdır.

-  Suyun kapağında suyun markası bulunmalıdır. Etiket ve kapakta yazan marka aynı olmalıdır. Polikarbon damacanalarda;

- Damacana üzerinde suyun markası veya logosu kabartma olarak bulunmalıdır.

- Damacana kapağı ve  üzerine takılan emniyet bandında suyun markası  yazılı olmalıdır.

- PC damacana ambalajlı suların kapak, emniyet bandı, etiket ve damacana üzerindeki kabartma marka birbiri ile tutarlı olmalıdır.

– Kapağı ya da emniyet bandı açılmış veya zarar görmüş ürünler satın alınmamalıdır.

– Tüp, oto gaz, petrol ürünleri ve benzeri kimyasal maddelerle birlikte taşınan ya da satışa sunulan yerlerden su satın alınmamalıdır.

Ambalajlı Suları Saklama Koşulları

 • Ambalajlı sular saklanılırken ; serin, kuru, güneş ışığından uzak, temiz ve kokusuz yerler tercih edilmelidir. Tüp, deterjan gibi kimyasal maddelerle bir arada tutulmamalıdır.
 • Kapağı açılmış şekilde bırakılmamalı, kapakları kapalı olacak şekilde muhafaza edilmelidir.

 • Geri dönüşümlü damacanalara ayran, meyve suyu, şebeke suyu, kimyasal içerikli sıvılar gibi herhangi bir sıvı konulmamalıdır.

Ambalajlı Su Tüketilirken Dikkat Edilecek Hususlar

 • Fazla miktarda su depolanarak kullanılması halinde önce alınan su önce tüketilmelidir.
 • Ambalajlı suyun son kullanma tarihlerine dikkat edilmelidir.
 • Damacana sular, kapağı açıldıktan sonra en geç 1 hafta içinde tüketilmelidir.
 • Damacana su kullanırken her su alımından sonra kapağı kapatılmalıdır.
 • Damacana su tüketilirken  pompa / su sebili kullanılması halinde;
 • Damacana su tüketilirken pompa/ su sebili kullanılması halinde her damacana değişiminde pompanın temizlenmesine özen gösterilmesi gerekmektedir.
 • Suya doğrudan temas eden bu cihazların temizliği sağlıklı su içmemiz açısından çok önemlidir.
 • Pompalar  ve su sebilleri temizlenmediğinde mikroorganizmalar zamanla çoğalarak damacana pompaları/ su sebilleri yüzeyinde beyaz, yeşil ya da kahverengi kümecikler oluşturabilir, suyun tadında ve kokusunda istenmeyen değişikliklere neden olabilirler.
 • Gerekli temizlik yapılmadığında ortamda bulunan mikroorganizmalar ve yabancı maddeler damacana pompalarının üzerinde birikip suya bulaşabilir.
 • Pompa/ su sebili alırken mutlaka iç aksamında metal aksam var ise paslanmaz malzeme kullanıldığına ve kullanılan plastiğin kaliteli olmasına dikkat edilmelidir.