İçme-Kullanma Suları (Şehir Şebeke Suyu)

(İlgili personeller Kim. Müh. Zekeriya KEKİÇ, Çev. Sağ.Tek. Süleyman ÖZTÜRK)

 

İçme kullanma sularının izlenmesi ve denetimi çalışmaları AB içme suyu direktifi (98/83/EC) doğrultusunda uyumlaştırılan İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmeliği'ne göre yürütülmektedir.

İçme kullanma suyu (Şehir Şebeke Suyu:)

Genel olarak içme, yemek yapma, temizlik ve diğer evsel amaçlar ile, gıda maddelerinin ve diğer insani tüketim amaçlı ürünlerin hazırlanması, işlenmesi, saklanması ve pazarlanması amacıyla kullanılan, orjinine bakılmaksızın, orijinal haliyle ya da arıtılmış olarak ister kaynağından isterse dağıtım ağından temin edilen ve İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmeliği'nde belirtilen parametre değerlerini sağlayan ve ticari amaçlı satışa arz edilmeyen sulardır.

İçme kullanma suyunun tüketiciye temiz ve güvenli bir şekilde ulaştırılmasından İSKİ Genel Müdürlüğü sorumludur. İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü olarak tüketime verilen içme kullanma sularının temiz, sağlıklı ve güvenli olup olmadığı düzenli yapılan izleme çalışmaları ile takip edilmektedir. Bu konudaki çalışmalarımızı İSKİ Genel Müdürlüğü işbirliği içinde sürdürmekteyiz.

İSKİ Genel Müdürlüğü tarafından şebekeler aracılığı ile tüketime verilen içme kullanma sularının düzenli analizlerinin yaptırılması ve dezenfeksiyonunun sağlanması gereklidir. Suyun kesintisiz bir şekilde klorlanarak tüketime verilmesi halk sağlığının korunması açısından önemlidir.

Ancak su sistemlerinde ortaya çıkan arızalar, bakım ve onarım çalışmaları, bazen de su yetersizliği nedeni ile zaman zaman mecburi su kesintileri olabilmektedir. Bu durumda kaynağı bilinmeyen sular kesinlikle kullanılmamalıdır.

“Kaynağı bilinmeyen sular kesinlikle tüketilmemelidir.”

 

İçme kullanma suyu için öneriler

Su dağıtım şebekesi aracılığı ile tüketime sunulan içme-kullanma sularının kalitesine ilişkin kontroller düzenli olarak yapılmaktadır. Kaynağı bilinen ve kontrolü yapılan musluk suyunun tüketilmesi güvenlidir. Kaynağı bilinmeyen sular kesinlikle tüketilmemelidir.

Güvenli ve sağlıklı olması için tüketime sunulan içme-kullanma suyu klorlanmalı böylelikle dezenfeksiyonu sağlanmalıdır. Klor hastalık yapıcı mikrobiyolojik etkenlerin büyük çoğunluğunu yok etmektedir. Bu nedenle klorlanmış içme kullanma suyunun tüketilmesi tercih edilmelidir.

Musluğunuzdan akan suyun uygun biçimde klorlanıp klorlanmadığının takipçisi olunmalıdır.

İlgililerden klorlanmış güvenli ve sağlıklı musluk suyu talep edilmelidir.

Binanızda bulunan su depolarını düzenli olarak temizletmeyi ihmal etmeyiniz.

Kontrolsüz mahalle çeşmelerinden su tüketmeyiniz.

İçme-kullanma suları ile ilgili olarak Bakanlığımızın yaptığı açıklamalara itibar ediniz.

İçme Kullanma Suyu Tüketilirken Dikkat Edilmesi Gerekenler

 

-Kaynağı bilenmeyen yerlerden temin edilen, bulanık, tortulu, tadı ve kokusu bozuk olan suların tüketilmesi halinde tüketicilerde ishal ve vb. hastalıklar ortaya çıkabilmektedir.

Bu nedenle öncelikli olarak belediye tarafından tüketime sunulan sular tercih edilmelidir. Zorunlu haller dışında şehir şebeke suyu dışında kuyu, sondaj, tanker vb. kaynaklardan temin edilen kontrol dışı sular tercih edilmemelidir.

Hiç unutulmamalıdır ki şehir şebeke sistemi ile tüketime sunulan sular sürekli olarak belediye ve sağlık teşkilatının kontrolü altındadır.

Şehir şebeke suyu kesintisinden sonra sistemdeki basınç değişiklikleri nedeni ile gelen ilk suyun kirli olma olasılığı yüksektir. Bu nedenle sağlık açısından oluşabilecek risklerin önüne geçmek için suyun bulanıklığı gidene kadar ortalama 35 dakika akıtılmalı, gerekirse bir cam bardak içerisine doldurularak kontrol edilmelidir.

-Şehir şebekesinden temin edilen suyun direk olarak tüketilmesi esas olup ihtiyaç duyulan hallerde depo kullanılması halinde depodaki suyun sadece kesintilerde değil  sürekli devir-daim halinde kullanılması gerekmektedir.

  

“Bina içi su depoları temizlenmelidir”