overlay

AB Erasmus+ KA2 Projesinde Görev Almak İsteyen Personel için Duyuru

İl Sağlık Müdürlüğümüz'ün ortak olduğu AB Erasmus+ Projelerinden “Sosyal Dışlanmaya Karşı Aileleri Güçlendirmek: Alzheimer Hastasına Sahip Aileleri Güçlendirmek ve Onların Sosyal Dışlanmasını Engellemek için En İyi Uygulamalar” (Empowering Families to Face Social Exclusion: Best Practices to Empower Families with Alzheimer Patients and Avoiding Their Social Exclusion- EFFE) 2018-2020 döneminde yürütülecektir.

Proje kapsamında Alzheimer ve demans hastalarının ailelerinin ve bu alanda hizmet sunan profesyonellerin desteklenmesi konusunda çalışılacaktır.

Projede görev alacak personellerimiz, İstanbul’da, ayrıca Fransa, İtalya ve Litvanya'da iyi uygulama örneklerini yerinde görecek ve tecrübe paylaşımı için işbaşı gözlem etkinliklerine katılacaktır.

Alzheimer ve demans hastaları ve aileleri ile çalışan, bu alanla ilgili eğitim almış veya araştırma yapmış olan, konuyla ilgilenen, dil yeterliliği bulunan tüm meslek gruplarından personelimiz projede görev alabilir.

Projede görev almak isteyenler 2 Kasım 2018 tarihine kadar internet sitemizin Ar-Ge Birimi sayfasındaki “İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü Proje Ekipleri Ön Başvuru Formu”nu doldurması beklenmektedir.

Form için tıklayınız.

Müdürlüğümüz ve bağlı kurumlarında görev yapmakta olan tüm personele duyurulur.


EFFE duyuru.jpg