T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü

Sağlık Yatırımları


İlimizde devam eden ve planlanan yatırımlarımız kaliteli ve modern sağlık hizmetleri sunumu amacıyla gerçekleştirilmekte olup, bu çerçevede ihtiyacı olan her bölgede yeni sağlık tesisleri oluşturulması, mevcut sağlık tesislerimizinde çağdaş bir görünüme ulaşması sağlanmaktadır.

Bu amaçla mevcut hastanelerin yatak kapasiteleri, poliklinik oda sayıları arttırılmakta, en uç noktalara birinci ve ikinci basamak sağlık hizmetlerini sunacak tesislerin yapımı gerçekleştirilmektedir.

Yatırımların finansmanı Genel Bütçe, YİKOB (Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı), İSMEP (İstanbul Sismik Riskin Azaltılması ve Acil Durum Hazırlık Projesi) ve hayırsever vatandaşların katkılarıyla sağlanmaktadır.