overlay

Atatürk Üniversitesi Hemşirelik Lisans Tamamlama Programından 2012 yılında mezun olan sağlık personeline ait diplomalar gelmiştir.

Atatürk Üniversitesi Hemşirelik Lisans Tamamlama Programından 2012 yılında mezun olan sağlık personeline ait diplomalar gelmiştir.

Yayın Tarihi : 14.10.2015

Atatürk Üniversitesi Hemşirelik Lisans Tamamlama Programından 2012 yılında mezun olan sağlık personeline ait diplomalar gelmiştir.

Diploma sahipleri Müdürlüğümüz Sağlık Araştırmaları Şube Müdürlüğü Eğitim Birimi'nden şahsen veya vekâleten (noter onaylı kişilerce) teslim alabilirler.

Diplomaların alınabilmesi için geçici mezuniyet belgelerinin teslim edilmesi gerekmektedir. Geçici mezuniyet belgesini kaybetmiş olanlardan gazete kayıp ilanı istenecektir.Geçici mezuniyet belgelerinin aslını herhangi bir kuruma vermiş olanlar ilgili kuruma dilekçe yazarak belgelerinin aslını alıp Müdürlüğümüze teslim etmeleri gerekmektedir.

Ekte bulunan diploma sahiplerinin 27 Mayıs 2016 tarihine kadar İstanbul Sağlık Müdürlüğü -Sağlık Araştırmaları Şubesi Eğitim Birimine müracaat etmeleri gerekmektedir. Teslim alınmayan diplomalar Atatürk Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi'ne iade edilecektir.

Liste için tıklayınız.