overlay

Lisans Tamamlama Uygulamaları

Lisans Tamamlama Uygulamaları

Yayın Tarihi : 03.01.2015

Hemşirelik ve Ebelik Lisans Tamamlama Programı, Müdürlüğümüz Sağlık Araştırmaları Şube Müdürlüğü Eğitim Birimi tarafından yürütülecektir. Lisans tamamlama staj başvuruları, ilgili genelgede belirtilen hastaneler tarafından alınacak olup, staj değerlendirme formları Müdürlüğümüzce onaylandıktan sonra kişiler stajına başlayabilecektir. Bu kapsamda; Kamu Hastaneleri, Üniversite ve Askeri Hastaneler staj başvurusu alacak olup;

Genel Sekreterliğe bağlı kurumlara gerekli duyurunun yapılması, staj yapmak isteyen kişilerin başvurularının kurumlarınızca değerlendirilmesi, uygulama değerlendirme dosyasının Kurum Uygulama Sorumlusu tarafından imzalanması, Genel Sekreterlikler tarafından tüm başvuruların Ad-Soyad, Staj yapacağı hastane, staj tarihleri şeklinde listelenmesi gerekmektedir (hemşirelik ve ebelik listeleri ayrı olmalıdır).

Üniversite, Askeri Hastaneler ise; kurumlarında gerekli duyuruyu yapması, kurumunuzda staj yapmak isteyen kişilerin başvurularının değerlendirilmesi, uygulama değerlendirme dosyasının Kurum Uygulama Sorumlusu tarafından imzalanması, tüm başvuruların Ad-Soyad, Staj yapacağı hastane, Staj tarihleri şeklinde listelenmesi gerekmektedir (hemşirelik ve ebelik listeleri ayrı olmalıdır).

Staj başvuruları 23.01.2015 tarihine kadar Müdürlüğümüz Sağlık Araştırmaları Şube Müdürlüğü Eğitim Biriminde olacak şekilde gönderilmesi gerekmektedir.

Lisans tamamlama genelge için Tıklayınız.

Hemşirelik öğrencileri uygulama ve değerlendirme dosyası için Tıklayınız.

Ebelik öğrencileri uygulama ve değerlendirme dosyası İçin Tıklayınız.