Mevzuat ve Yardımcı Dökümanlar
30 Aralık 2021

BAĞLANTILI MEVZUATLAR
1. Sağlık Bakanlığı Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü'nün Sağlık Bilgi Sistemleri Uygulamaları Hakkında 2015/17 Sayılı Genelgesi
2. Sağlık Bakanlığı Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğünün "e-Nabız Projesi" Hakkında 2015/5 Sayılı Genelgesi
3. Sağlık Bakanlığı Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğünün “Bilgi Politikaları Yönergesi” 2014
4. Sağlık Bakanlığı Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğünün “Bilgi Güvenliği Politikaları Kılavuzu” 2014
5. Sağlık Bakanlığı Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğünün “Bilgi ve İletişim Teknolojileri” Hakkında 2013/14 Genelgenin İptali Hakkında 2013/23 Sayılı Genelgesi.
6. Başbakanlığın “F Klavye” Hakkında 2013/13 Sayılı Genelgesi.
7. Sağlık Bakanlığı Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğünün “Firma, Yazılımlar ve Kullanıcılarının Kayıt İşlemleri” Hakkında 2012/28 Sayılı Genelgesi.
8. Sağlık Bakanlığı Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Başkanlığının “Ölüm Bildirim Sistemi (ÖBS)” Hakkında 2012/05 Sayılı Genelgesi.
9. Sağlık Bakanlığı Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğünün “İstatistik Formları Revizyonu” Hakkında 2011/57 Sayılı Genelgesi.
10. Sağlık Bakanlığı İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığının “Aile Hekimliği Bilgi Sistemi” Hakkında 2011/45 Sayılı Genelgesi.
11. Sağlık Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığının “Bürokrasinin Azaltılması ve İdari Basitleştirme” Hakkında 2010/71 Sayılı Genelgesi.
12. Sağlık Bakanlığı İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığının “Sağlık Bilgi Sistemleri” Hakkında 2010/61 Sayılı Genelgesi.
13. Sağlık Bakanlığı Bilgi İşlem Daire Başkanlığının “Sağlık-NET” Hakkında 2008/56 Sayılı Genelgesi.
14. Başbakanlığın Elektronik Belge Standartları” Hakkında 2008/16 Sayılı Genelgesi.
15. Sağlık Bakanlığı Bilgi İşlem Daire Başkanlığının “Bilgi Sistemi İhaleleri” Hakkında 2007/82 Sayılı Genelgesi
16. Sağlık Bakanlığı Bilgi İşlem Daire Başkanlığının “Veri Güvenliği” Hakkında 2005/153 Sayılı Genelgesi.
17. Sağlık Bakanlığı Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü'nün Sağlık.NET Online ve e-Nabız Hakkında 2016/6 Sayılı Genelgesi .