Kurumsal Yazılımlarımız

Temel Sağlık İstatistikler Modülüsnet.jpg
Sağlık kurumlarında elektronik ortamda üretilen verileri, doğrudan üretildikleri yerden, standartlara uygun şekilde toplamayı, toplanan verilerden tüm paydaşlar için uygun bilgiler üreterek birinci, ikinci ve üçüncü basamak sağlık hizmetlerinde verim ve kaliteyi arttırmayı hedefleyen, entegre, güvenli, hızlı ve genişleyebilen bir bilgi ve iletişim platformudur.


kds.jpgSağlık alanında yöneticilerin karar verme sürecinde kullanacağı verilerin toplanmasını, depolanmasını, analiz edilmesini, kolay erişilebilmesini, planlamalarda, stratejilerin belirlenmesinde ve kritik yönetim kararlarının alınmasında kullanılmasını sağlamak amacıyla oluşturulan sistematik bir yapılanmadır.
https://kds.sagliknet.saglik.gov.tr adresinden uygulamaya ulaşabilirsiniz.

tsim.gifTemel Sağlık İstatistikleri Modüllü (TSİM),Türkiye Cumhuriyeti ile Uluslararası İmar ve Kalkınma Bankası (Dünya Bankası) arasında 1990 yılında 1.Sağlık Projesi İkaz Anlaşması çerçevesinde imzalanan Birinci Sağlık Projesi kapsamında planlanıp, 1997 yılında kullanıma girmiş olup, program 10.01.2005 tarihinden itibaren web tabanlı bir yapıya dönüştürülerek kullanımına devam edilmektedir.Çekirdek Kaynak Yönetim Sistemi

ckys.gif1 Eylül 1997 tarihinde İkinci Sağlık Projesi kapsamında başlatılan ve anahtar teslimi bir Dünya Bankası projesi olan Çekirdek Kaynak Yönetimi Sistemi (ÇKYS) projesi, Sağlık Bakanlığı Merkez Teşkilatı (SBMT) ve 81 İl Sağlık Müdürlüğü (İSM) bünyesindeki insan gücü, malzeme, ilaç-eczacılık ve mali kaynakların yönetiminde bilgi teknolojilerini kullanarak daha çağdaş, etkin ve verimli kurumsal bir yapıya geçilmesini amaçlayan bir projedir.

Tek Düzen Muhasebe Sistemi

tdms.gifBakanlığımıza bağlı sağlık kurumlarının saymanlık hizmetlerini yürütmekte olan 192 No'lu Döner Sermaye Saymanlığı'nda (DSS) 2004 yılından itibaren standart bir Tek Düzen Muhasebe Programı kullanılması planlanmıştır. Araştırma Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı'na bağlı Döner Sermaye İşletmeleri Daire Başkanlığı Koordinasyonu'nda, başkanlığımızca geliştirilen Tek Düzen Muhasebe Sistemi (TDMS) uygulama yazılımının kullanılmasına karar verilmiştir. Bu program sayesinde mali bilgi ve tabloların standart bir şekilde tutulması ve merkezi bir veri tabanında tutulan bilgilerin hem işletmelerden hem de bakanlıktan izlenebilme imkânı elde edilmiştir.
Döner Sermaye Veri Giriş Sistemi 


dsvgs.gifBirinci Basamak Sağlık Kuruluşları'ndan döner sermaye ek ödemelerine esas teşkil eden verilerin elektronik ortamda toplayan sistemdir.Personel Bilgi Sistemi
pbs.gifİstanbul Sağlık Müdürlüğü, Halk Sağlığı Müdürlüğü, İstanbul İli Kamu Hastaneleri Birlikleri ile bu kurumlara bağlı alt kurumların, personel özlük bilgilerinin, İstanbul’da bulunan asistan doktorların rotasyon ve uzatma bilgilerinin takip edildiği uygulamadır.
 

Özel Sağlık Kuruluşları Bilgi Sistemi

oskbs.gifİstanbul İl Sağlık Müdürlüğü ruhsat verilen özel sağlık kuruluşları ve bu kuruluşlarda çalışan sağlık mensupları ile ilgili ruhsatlandırma, denetleme takip, raporlama, arşiv yazılımı.