Bilişim Altyapımız

Müdürlüğümüz bilgi ve iletişim altyapısı
E-kurum'a geçiş sürecinde ihtiyaç duyulan bilişim altyapısı ihtiyaçları belirlenmiş ve gerçekleştirilerek Ağ yönetim, ISDN telefon, Telefon kısa kod, Elektronik posta haberleşme, Faks sunucu, Kapalı devre kamera kayıt, Personel geçiş kontrol, Hizmet binaları arası data ve ses iletişimi sistemleri hizmete sokulmuştur.

Ağ yönetim sistemi
  Müdürlüğümüz ana binası, ek hizmet binası ve saymanlık-döner sermaye binalarının bilgi ve iletişim ağı alt yapıları tamamlanmıştır.
  Bilgi sistemlerinin ihtiyaç duyduğu sunucular da dahil olmak üzere, tüm donanım ve yazılım temin edilerek işler hale getirilmiştir.
ISDN telefon sistemi
isdn_telefon.jpg Türk telekomdan alınan 300 Hatlı ISDN PRI hat Müdürlük dahilinde kurulu olan Telesis marka dijital telefon santraline entegre edilmiştir. Böylelikle her dahili telefonun dışarıdan direkt aranabilirliği sağlanmış ayrıca   son üç rakam dahili numara olarak kullanılabilir hale getirilmiştir. Örneğin 212 4530809 nolu telefon dışarıdan aranabildiği gibi dahili 1809 olarak da aranabilmektedir.
Telefon kısa kod sistemi

kisa_kod.jpg Ana binamız santralinde yapılan düzenlemelerle dahili numaraların dışarıdan doğrudan aranabilmesi, dışarıdan aramalarda dahili numaralara mesaj bırakılabilmesi ve tanımlanan yaklaşık 1000 harici numaranın   kısa  kodla dahili numara gibi aranması sağlanmıştır.
Elektronik posta haberleşme sistemi
email.jpg Günümüzde, kurumlarda yöneticilerin çalışanlarıyla ve çalışanların birbirleriyle iletişiminde elektronik posta hizmeti büyük kolaylıklar sağlamaktadır. İstanbul'da çalışan tüm sağlık personeline e-posta adresi verilerek   aynı elektronik posta sunucusu altında toplanması ve bu iletişim aracının daha etkin ve işlevsel kullanımının sağlanması planlanmaktadır. Konu ile ilgili tüm donanım, yazılım ve kurulum işlemleri tamamlanmış olup,   elektronik posta adresi dağıtımına başlanmıştır.Faks sunucusu sistemi
faks.jpg Faks sunucusu aracılığı ile dahili telefon numarası olan her personelin faks alıp göndermesi sağlanmış ayrıca faksların elektronik ortamda saklanması temin edilerek, gereksiz kağıt ve baskı malzemesi tüketiminin   önüne geçilmiştir.
Kapalı devre kamera kayıt sistemi
kapali_devre_kamera.jpg Tüm binamızın sayısal kameralar ile 24 saat kesintisiz olarak izlenmesi için gerekli donanım ve yazılım yatırımı yapılarak işler hale getirilmiştir.

Personel geçiş kontrol sistemi
personel_gecis.jpg  Tüm personelimize sayısal kimlik kartları dağıtılmış ve mesai hareketlerinin bilgisayar ortamında izlenmesine başlanmıştır.

Hizmet binaları arası data ve ses iletişim sistemi
data_ses_iletisim.jpg  Müdürlüğümüze bağlı tüm hizmet binaları birbirine telekom alt yapısı üzerinden sayısal hatlarla bağlanmış, telefon iletişimi kurulan sayısal hatlar üzerine taşınarak haberleşme kalitesi artırılmış ve iletişim     giderlerinde tasarruf sağlanmıştır.