overlay

Sürsarj Etiketi Dağıtımı


Müdürlüğümüzden:

  • Serbest Eczanelere,
  • Ecza Depolarına,
  • İmalatçı ve İthalatçı İlaç Firmalarına sürsarj etiketi dağıtımı yapılmaktadır.

Sürsarj Etiketi almak isteyenlerin;

  • Dilekçe(Eczaneler için;Eczanenin Sahip ve Mesul Müdürü,Ecza Deposu ve İlaç Firmaları için Mesul Müdür tarafından imzalanmış ve imzalayan kişinin ad-soyadının yazılı olduğu,kaç paket etiket istenildiği belirtilen dilekçe olması gerekir.Ayrıca,dilekçede etiketleri teslim alcak kişinin de ad-soyadı belirtilmelidir)
  • Etiketi teslim alacak kişinin Nüfus Cüzdanı veya Ehliyetinin arkalı-önlü fotokopisi
  • Banka Dekontunun aslı ile Şubemize başvurması gerekir

*** 01.01.2010 tarihinden itibaren; Etiket bedellerinin Halk Bankası Ankara Mithatpaşa Şubesi Merkez Döner Sermaye Saymanlığı'nınTR260001200939600005000046 IBAN no'lu hesabına 1 paket(10.000 adet) için 45 TL olarak yatırılması gerekmektedir.

*** Dilekçelerde etiket istenen yerin adresinin yazılması gerekmektedir.

*** Etiket isteyen firmaların, dilekçelerinde ithalatçı ve imalatçı etiketinden kaç paket istediklerini ayrı ayrı belirtmeleri gerekir.