overlay

Reçete Onayı


Şahsi Tedavi Amacıyla Yurt Dışından Temin Edilen İlaçlara Ait Reçetelerin Onayı
İlaçların Onaylı Endikasyon Dışında Kullanılması Durumunda Reçete Onayı

Doktor tarafından reçete edilmiş ancak onaylı endikasyonu dışında kullanılan ilaçlara ait reçetelerin eczanelerden karşılanabilmesi ve ilgili sosyal güvenlik kurumundan geri ödemenin yapılabilmesi için hastaların Müdürlüğümüzden temin edecekleri formu doktor tarafından doldurularak ve istenilen diğer belgelerle birlikte doktor tarafından, bizzat ya da posta/kargo yolu ile Bakanlığımız İlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğüne göndermeleri gerekmektedir.

*Endikasyon dışı ilaç kullanımı için gerekli onay ile ilgili işlemler Müdürlüğümüz kanalı ile olmayıp, hasta veya hasta yakınları tarafından takip edilmektedir. Müdürlüğümüzden sadece form temin edilmektedir.


İlgili Genelgeyi görmek için tıklayınız..
Kemoterapotik İlaçların Endikasyon Dışı Kullanımı hakkındaki genelge için tıklayınız..
İlgili klavuzu görmek için tıklayınız.