overlay

Ecza Deposu Sarf Kontrol


İLİMİZDE FAALİYET GÖSTEREN ECZA DEPOLARI TARAFINDAN ŞUBEMİZE GÖNDERİLEN, KONTROLE TABİ İLAÇLARA AİT SARF CETVELLERİNİN KONTROLÜ

İlaç fabrika veya laboratuarları tarafından üretilen, ithal edilen ve ecza depolarınca illerdeki eczanelere dağıtımı yapılan kontrole tabi müstahzarlara ait aylık satış bilgilerini içeren sarf cetvellerinin, aşağıda belirtilen hususlara uygun olarak hazırlanması ve bir sonraki ayın 10'una kadar Müdürlüğümüze gönderilmesi gerekmektedir.

Gönderim Adresi : İl Sağlık Müdürlüğü Peykhane Cad. no: 10 Çemberlitaş / İstanbul

1-
Her müstahzar için ayrı ayrı düzenlencek depo mesul müdürlerince onaylanmış müstahzar bilgilerinde;

a) Bir önceki aydan devir eden miktar,
b) Firma ismi, fatura tarih/no ve miktar belirtilerek ay içinde satın alınan toplam miktar,
c) Ay içinde satışı yapılan toplam miktar,
d) Bir sonraki aya devir eden miktar yer almalıdır.

2- Her İl ve müstahzar için ayrı sayfa olarak düzenlenecek dağıtım cetvelleri, aşağıdaki formatta olmalıdır.

Satışı Yapılan Müstahzar Adı