T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü

Yetiştirilmek Amacıyla Yurtdışına Görevlendirilecek Personel


Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü'nün "Yetiştirilmek Amacıyla Yurtdışına Gönderilecek Devlet Memurları Yönetmeliği" çerçevesinde 2018 yılı için Bakanlığımız merkez ve taşra teşkilatına 35 kişilik kontenjan tanındığını bildiren ve başvurularla ilgili usul ve esasları içeren ilgi sayılı yazısı ektedir. Ekte yer alan müracaat edeceklerden istenen belgelerin tam ve eksiksiz olarak en geç 18 Temmuz 2018 tarihi saat 12.00'ye kadar Sağlığın Geliştirilmesi Birimi Eğitim Bölümüne iletilmesi gerekmektedir.


Personel ile ilgili Usul ve Esaslar için tıklayınız.
Bilgi Formu için tıklayınız.
Tahsis Edilen Konu ve Kontenjan için tıklayınız.Paylaş