T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü

Banka Promosyon İhalesi


23/07/2018 Pazartesi günü saat 10:30 da yapılacak olan Müdürlüğümüz ve bağlı birimlerinde çalışan 24/12/2017 tarih ve 696 sayılı Olağanüstü Hal kapsamında bazı düzenlemeler yapılması hakkındaki Kanun Hükmünde Kararnamenin 127. maddesiyle 27/06/1989 tarih ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’ye eklenen geçici 23. ve 24. maddeleri kapsamında sürekli işçi kadrolarına geçiş işlemleri yapılan 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/d maddesine göre istihdam edilen personellerin maaş, ücret ve diğer ödemelerinin tek bir banka tarafından gerçekleştirilmesine ait Banka Promosyon ihalesine ait Teknik Şartname ve Formlar ekte yer almaktadır.

Banka Yetkilisi Mektubu için tıklayınız.

Banka Teklif Mektubu için tıklayınız.

İhale Şartnamesi için tıklayınız.Paylaş