T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü

İstanbul İli Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi Diyaliz Eğitim Müracaat Duyurusu Hk.HASEKİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ
DİYALİZ SERTİFİKALI EĞİTİM PROGRAMI BİLGİ FORMU

Diyaliz Merkezinin Adı

Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi

 

 

Diyaliz Eğitim Merkezi Adresi İletişim Bilgileri

Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Haseki Sultan mh., Adnan Adıvar cd. Fatih/İstanbul (0212) 529 44 00 -1388

 

 

Eğitim Programı Başvuru Tarihi

Eğitim Programı Tarihi

Hekimler için Hemodiyaliz Serifikalı Eğitim Programı Program Sorumlusu

Uz. Dr Sami Uzun

01.03.2018 -14.03.2018

02.04.2018-03.08.2018

Hemodiyaliz Hemşireliği Sertifikalı Eğitim Programı Program Sorumlusu

İlkay Çoban

01.03.2018 -14.03.2018

02.04.2018-26.06.2018

Periton Diyaliz Hemşireliği Sertifikalı Eğitim Programı

Derya Topçuoğlu

01.03.2018 -14.03.2018

02.04.2018-26.06.2018DİYALİZ EĞİTİMİ BAŞVURU BELGELERİ                                              

1) Başvuru dilekçesi                                                                                                              

2) Personel tarafından doldurulacak ve bağlı olduğu kurum amirince onaylanacak Diyaliz Eğitimi Başvuru Formu,                        

3) Kamu kurum ve kuruluşlarında ve özelde  çalışan personel için, ilgili kurum amirince onaylanmış diploma ve uzmanlık belgeleri,                                        

4) Herhangi bir resmî ve özel kuruluşta çalışmayan personel için, bu durumu belgeleyen kayıtlar ile diploma ve/veya uzmanlık belgelerinin örneği,                                     

5) Özel diyaliz merkezleri veya kamu kurum ve kuruluşlarınca düzenlenecek gerekçeli ihtiyaç yazısı.        Paylaş