T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü

2. Nöroloji Hemşireliği Sempozyumu "Akut İnmede Güncel Hemşirelik Yaklaşımları


Bakanlığımızın yayınladığı İnme Klinik Protokolüne göre öncelikli hastalıklar arasında değerlendirilen inmeye, erken ve doğru müdahale ile hastanın mortalite ve morbiditesini ayrıca yaşam kalitesini ciddi düzeyde ve olumlu şekilde etkilediği gibi hastalığa ve komplikasyonlarına yönelik maliyetleri de önemli oranda azalttığı bilinmektedir.

Ciddi bir halk sağlığı problemi olarak değerlendirilen, tanı ve tedavi olanakları hızla gelişen inme konusunda, sağlık profesyonellerinin farkındalığını arttırarak erken ve doğru tedavinin uygulanabilmesi amacı ile inmenin bütüncül bir yaklaşımla ele alındığı, 12 Nisan 2018 Perşembe günü 08:00-16:15 saatleri arasında Mazhar Osman Eğitim ve Toplantı Salonunda 2. Nöroloji Hemşireliği Sempozyumu "Akut İnmede Güncel Hemşirelik Yaklaşımları" programının yapılması planlanmaktadır.

Katılımcıların isim ve iletişim bilgilerini 06 Nisan 2018 tarihine kadar sevgi.atasever@saglik.gov.tr mail adresine göndermeleri gerekmektedir.

Afiş için tıklayınız.Paylaş