T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü

Esenler KDCH'de Anne Dostu Hastane Uygulaması Sempozyumu
PROGRAM

08:30 – 09:00      KAYIT – KOKTEYL

09:00 - 09:20     AÇILIŞ KONUŞMALARI

Hatice GÜMÜŞ ( Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü )

Uzm. Dr. Saide ERTÜRK ( Başhekim )

Op. Dr. Savaş BAYRAK (Başkan Yardımcısı) ( İstanbul Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanlığı-3)

BİRİNCİ OTURUM /  KONU:Ülkemizde Doğum Sürecinin Yönetiminde Değişim ve Gelişim/Oturum Başkanı : Prof. Dr. NURDAN DEMİRCİ

09:30 - 09:50     Konu: DEĞİŞEN DOĞUMLAR VE DEĞİŞEN EBELİK

Konuşmacı: Prof. Dr. NURDAN DEMİRCİ

09:50 -10:10     Konu:  ANNE DOSTU HASTANE FELSEFESİ ve NORMAL DOĞUMDA SIKLIKLA KULLANILAN KANITA DAYALI OLMAYAN UYGULAMALAR)

Konuşmacı :Doç. Dr. İBRAHİM POLAT

10:10 - 10:30     Konu: DOĞAL DOĞUMDA UYGULANAN NON FARMAKOLOJİK YÖNTEMLER

Konuşmacı : Ebe DÖNDÜ CANATAK

10:30 SORU-CEVAP-KATKI 10:30-10:45 Kahve arası (İKRAM)

İKİNCİ OTURUM/  KONU: Anne Dostu Hastane Olarak EKDCH Tecrübesi/ Oturum Başkanı : Doç. Dr. İBRAHİM POLAT

10:45-11:05    Konu: NORMAL DOĞUM SÜRECİ

Konuşmacı: UZM. DR VERDA ALPAY TÜRK

11:05-11:25    Konu: ANNE DOSTU HASTANE KRİTERLERİ BAZINDA ESENLER KDCH DENEYİMLERİ

Konuşmacı: Hatice GÜMÜŞ ( Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü )

11:25-11:45 Konu: ANNE DOSTU HASTANE OLARAK EKDCH EBELİK DENEYİMLERİ

Konuşmacı:  EBE SEÇİL TOPALOĞLU

11:45-12:00 Konu:  İSTANBULUN İLK ANNE DOSTU HASTANESİ EKDCH FİLM GÖSTERİSİ

12:00 - 12:15     TEŞEKKÜR BELGELERİNİN TAKDİM EDİLMESİ

12:15 - 12:30     KOKTEYL-YEMEK

Paylaş