T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü

On Birinci Kalkınma Planı Vatandaş Anketi


On Birinci Kalkınma Planının (2019-2023) hazırlıkları kapsamında ilgide kayıtlı Başbakanlık Genelgesi gereğince merkezi düzeyde gerçekleştirilen Özel İhtisas Komisyonları ve istişare toplantılarının yanında yerel paydaşların, kadınların gençlerin ve doğrudan vatandaşların kalkınma planı sürecindedahil olması önem taşımaktadır.

Etkileşimli veya aşağıdan yukarıya planlama olarak nitelenen anlayışa uygun biçimde, temel kalkınma önceliklerinin tespitinde yerel ve merkezi düzeyler arasında bilgi ve görüş alışverişi, gerek politikaların isabetli şekilde belirlenmesi gerekse planın sahiplenilmesi açısından elzemdir.

On Birinci Kalkınma Planının hazırlanma sürecinde güçlü ve yaygın bir toplumsal ve kurumsal sahipliğin oluşturulması amacıyla yapılması kararlaştırılan çalışmalardan biri de vatandaşlara yönelik anket çalışmasıdır. Anketin bulunacağı internet bağlantısı http://kbanket.kalkinma.gov.tr/index.php/471624/lang-tr 1-28 Şubat tarihleri arasında aktif olacak ve bu süre zarfında vatandaşlara internet üzerinden ankete katılım sağlanabilecektir.


Paylaş