T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü

23/02/2018

Evlilik Raporları


4721 Sayılı Türk Medeni Kanunu''nun 136.maddesi ile evlenecek kişilerden "SAĞLIK RAPORU" istenmesi zorunlu tutulmuştur.

Başvuru Koşulları için Gerekli Belgeler :

Birer adet fotoğraf

Nüfus cüzdanı fotokopisi

İşlem Adımları :

Kişiler ikamet ettikleri bölgedeki Aile Sağlığı Merkezlerine başvurup, gerekli belgeleri vererek işlemi başlatırlar.

Başvuru Yeri :

İkamet ettikleri bölgedeki Aile Sağlığı Merkezleri

Başvuru Şekli :

Postayla yapılan başvurular kabul edilmez.

İlgili kişi şahsen başvurmak zorundadır.

Özel Durumlar :

Hekim gerekli gördüğü takdirde testler (HIV, HEPATİT B-C,VDRL..) için kan alınmakta ve göğüs filmi çekilmektedir. Evlilik raporları ücretsizdir.Paylaş