T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü

Sağlık Kurulu Raporu


Başvuru Koşulları için Gerekli Belgeler :
1. Varsa sosyal güvence evrağı.

2. 2 adet resim.

3. Nüfus Cüzdanının önlü arkalı fotokopisi.

4. Varsa hastalığı ile ilgili tetkik sonuçları.

5. Hasta, öğrenci ise, öğrenci olduğuna dair belge.

Başvuru Yeri :
Hastaneler

Başvuru Şekli :
İlgili kişi şahsen başvurmak zorundadır.

Rapor İtirazları
İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü Rapor İtiraz Birimi’nden itirazınızı yaparken;

Dikkat edilmesi gereken hususlar;

İtiraz Dilekçe Örneği için tıklayınız.


Paylaş