Yeşil Pasaport
12 Nisan 2022

YEŞİL PASAPORT İŞLEMLERİ

Yeşil Pasaport işlemleri için başvuruda bulunacak personellerimizin aşağıda belirtilen gerekli evraklar ile, Müdürlüğümüze şahsen müracaat etmeleri zorunlu olup, hak sahibi dışında gönderilen evraklara işlem yapılmayacaktır.
Müracaat yeri, İl sağlık Müdürlüğü Ana binası (Çemberlitaş )

        Çalışan Personellerin İşlemleri:

  • Hak Sahibi ve pasaport alacak diğer aile üyelerinin Nüfus cüzdanı asılları.              
  •  Pasaport işlemlerinde sadece (Nüfus Cüzdanı ,yada geçici kimlik belgesi )geçerlidir.
  •  Hak sahibinin diğer aile bireylerinin kimlikleri ile müdürlüğümüze gelmesi yeterlidir.
  •  Çocuklar 25 yaşına kadar öğrenci olmaları evlenmeme ve çalışmama kaydı ile pasaport hakkından faydalanabilir.

Çalışanlar için düzenlenecek (Form örneği ) Müdürlüğümüz Yeşil Pasaport Biriminde Bilgisayar ortamında doldurulup hak sahibinin ıslak imzası alınıp onaylandıktan sonra elden teslim edilecektir.

İSTİFA VE EMEKLİ İŞLEMLERİ:

Sağlık Bakanlığı bünyesinde çalışmakta iken 1.2.ve 3. derece kadrolardan istifa eden veya emekli olan personellerimizin, Nüfus cüzdanlarının aslı ile şahsen Müdürlüğümüze müracaat etmeleri yeterlidir.

VEFAT :Vefat eden personellerimizin eş ve çocuklarının (0-25 yaş arası) pasaport talebinde kimlik aslı ile birlikte son tarihli aile nüfus kayıt örneği getirmesi gerekmektedir.

Önemli Not:

   Yeşil Pasaport işlemleri Her gün 08.30-12.00 ve 13.00-16.30 saatleri arası yapılmaktadır. (Cuma öğlen arası daha uzundur.12:00-14.00)

 Üniversite kadrolarında görev yapanlar (Üniversite Rektörlüklerinden), geçmişte Sağlık Bakanlığına devir olan yerlerde görev yapmış 2005 öncesi çalışanlar Örnek;(S.S.K hastaneleri yada dispanserleri-Sosyal Güvenlik Kurumundan evrak alacaktır.

    Hususi (Yeşil) Pasaport işlemleri için Müdürlüğümüzden alınan evraklar ile  İSTANBULİl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğüne (Merkez bina (Vatan caddesi başvurulmasıgereklidir.)

Müdürlüğümüzce düzenlenen Yeşil Pasaport evrakları (60) gün geçerlidir.