T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü

Yeşil Pasaport


YEŞİL PASAPORT İŞLEMLERİ

     İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü Yeşil Pasaport işlemleri için; başvuruda bulunacak personellerimizin aşağıda belirtilen gerekli evrakları tamamladıktan sonra, şahsen müdürlüğümüze müracaat etmeleri zorunlu olup, hak sahibi dışında gönderilen evraklara işlem yapılmayacaktır.

  Çalışan Personellerin İşlemleri:

  • Hak Sahibi memurun Nüfus cüzdanı aslı.
  • Pasaport alacak diğer aile üyelerinin Nüfus cüzdanı asılları. (0 -1 )Yaş bebekler için de dahil olmak üzere)
  • Not: Pasaport işlemlerinde sadece (Nüfus Cüzdanı,Yeni Kimlik kartı,yada geçici kimlik belgesi) )geçerlidir.

Çalışanlar için düzenlenecek (Form örneği ) Müdürlüğümüz Yeşil Pasaport Biriminde Bilgisayar ortamında doldurulup imza yetkilisi amir tarafından onaylandıktan sonra elden teslim edilecektir.

Not:Müdürlüğümüzde yapılan pasaport işlemlerinde düzenlenecek evrak için sadece Hak sahibi memurun ıslak imzası zorunlu olduğundan diğer aile bireylerinin müdürlüğümüze gelmesine gerek yoktur.

İSTİFA VE EMEKLİ İŞLEMLERİ:

Sağlık Bakanlığı bünyesinde çalışmakta iken 1.2. ve 3. derece kadrolardan istifa eden veya emekli olan personellerimizin, Nüfus cüzdanlarının aslı ile şahsen Müdürlüğümüze müracaat etmeleri yeterlidir.

 Önemli Not:

      Yeşil Pasaport işlemleri:Hergün 08.30-12.00 ve 13.00-16.30 saatleri arası yapılmaktadır. (Cuma günleri için öğle arası saat,13:00-14.00 arasıdır.)

            Hususi (Yeşil) Pasaport işlemleri için Müdürlüğümüzden alınan evraklar 60 gün geçerli olup,bu süre içinde  (İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğüne) başvuru yapılmalıdır.

    ( İstanbul İl Nüfus Müdürlüğü Randevu sistemi ile çalışmaktadır.)Paylaş