T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü

Bilişim Projemiz


Planlama ve Gerçekleme Aşamasındaki Projeler

Doküman Yönetim Sistemi
dys.jpg

Her türlü basılı veya elektronik evrağın takibi, ulaşılabilirliğinin sağlanması, arşivlenmesi ve iş akışının hızlandırılması amaçlanmaktır.

Veri ambarı, Veri Toplama ve İşleme Sistemi
 
iesu.jpgAcil Sağlık Hizmetleri Birimi bünyesindeki eğitim merkezlerinin eğitim ve sınav organizasyonlarının takip edileceği uygulamadır.