T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü

Mevzuat


KANUNLAR
1219 Sayılı Tababet ve Şuabatı Sanatlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun
2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu
3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu
663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname
694 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname
6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği KanunuYÖNETMELİKLER
Sağlık Meslek Mensupları İle Sağlık Hizmetlerinde Çalışan Diğer Meslek Mensuplarının İş ve Görev Tanımlarına Dair Yönetmelik 22.05.2014 tarih ve 29007 sayılı Resmi Gazete
Geleneksel Ve Tamamlayıcı Tıp Uygulamaları Yönetmeliği 27 Ekim 2014 tarih ve 29158 sayılı resmi gazete
Sürücü Adayları Ve Sürücülerde Aranacak Sağlık Şartları İle Muayenelerine Dair Yönetmelik 26.09.2006 tarih ve 26301 sayılı resmi gazete

Psikoteknik Değerlendirme Merkezleri Mevzuat 15.05.2015 tarih ve 29356 sayılı resmi gazete
Psikoteknik Değerlendirme Merkezleri Mevzuat 28.08.2017 tarih ve 30164 sayılı resmi gazete
Karayolları Trafik Yönetmeliği 18.08.1997 tarih ve 23053 sayılı Resmi Gazete 
Karayolları Taşıma Yönetmeliği 11.06.2009 tarih ve 27255 sayılı Resmi Gazete
Karayolları Taşıma Yönetmeliği 04.05.2016 tarih ve 29702 sayılı Resmi Gazete
Sürücü Adayları ve Sürücülerde Aranacak Sağlık Şartları ile Muayenelerine Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 29.12.2015 tarih ve 29577 sayılı Resmi Gazete
Tütün Bağımlılığı Tedavi ve Eğitim Birimleri Hakkında Yönetmelik 23.11.2011 ve 28121 sayılı Resmi Gazete
GENELGELER
İş Sağlığı ve Güvenliği konulu Genelge 29.04.2016 tarih ve 1919 sayılı
Özel Sağlık Kuruluşlarının Bilgilendirme ve Tanıtım Faaliyetleri Genelgesi 15.08.2013 tarih ve 28019 sayılı
Psikoteknik Değerlendirme Merkezi Genelgeleri 06.10.2008 tarih ve 37403 sayılı genelge