overlay

24 ŞUBAT 2021 ADAY MEMUR TEMEL VE HAZIRLAYICI EĞİTİM SINAVI ÖRNEK SORU HAVUZU

Bakanlığımız tarafından 01 Ekim 2020 tarihinde yayımlanan "COVİD-19 Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberi" 66. madde doğrultusunda pandemi önlemleri alınarak, Devlet Memurları Kanunu'nun 2670 sayılı Kanunla Değişik 55. Maddesine göre hazırlanan T.C. Sağlık Bakanlığı Aday Memurların Yetiştirilmesine İlişkin Genel Yönetmelik doğrultusunda,  Müdürlüğümüzce Aday Memur Eğitimi Sınavları planlanmaktadır.

Sağlık Bakanlığımıza bağlı Aday Memur olarak ilimizde görev yapan ve USES (Uzaktan Sağlık Eğitim Sistemi) ile eğitimini tamamlayan personele yönelik 24 Şubat 2021 tarihinde 09.30-11.30 saatleri arasında Aday Memur Temel Eğitim Sınavı,  13.30-15.30 saatleri arasında Aday Memur Hazırlayıcı Eğitim Sınavı yapılacaktır.

“Aday Memur Temel Eğitim Ve Hazırlayıcı Sınavına” 04 Şubat 2021 tarihine kadaryeterli ders, yeterli gün ve yeterli katılım” sağlayan adaylar sınava girebileceklerdir.

Aday Memur Temel Eğitim Sınavına ve Aday Memur Hazırlayıcı Eğitim Sınavına belirtilen tarihlere kadar "yeterli katılım" göstermeyenler adaylar 24 Şubat 2021 tarihinde yapılması planlanan sınava dahil edilmeyecek olup, bir sonraki sınav döneminde değerlendirilecektir.

Aday Memur Temel Eğitim Sınavı Örnek Soru Havuzu için tıklayınız.

Aday Memur Hazırlayıcı Eğitim Sınavı Örnek Soru Havuzu tıklayınız.