overlay

06/01/2021-27/01/2021 Tarihli Lojman İlanı

 

İSTANBUL İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

LOJMAN DUYURUSU

 

 

Kamu Konutları Yönetmeliği, Sağlık Bakanlığının 21/09/2012 tarihli ve 2012/35 sayılı Genelgesinin (694 Sayılı KHK ile Sağlık Bakanlığı yeniden yapılanması kapsamında da değerlendirilerek) ilgili hükümleri doğrultusunda İstanbul İl Sağlık Müdürlüğüne ait boş lojmanların tahsisleri yapılacaktır.

 

- Lojmana başvuru şartları  :

                                              

1-Sıra tahsisli lojmanlara İl Sağlık Müdürlüğü ile bağlı sağlık tesislerinde kadrolu olan ve bilfiil bu kuruluşlarda çalışan personeller başvurabilecektir.

2-İl Sağlık Müdürlüğü ve bağlı sağlık tesislerinde kadrolu olup, bilfiil çalışmakta olan personellerin tahsis işlemleri yapılmasına rağmen boş kalan lojman olması halinde bu lojmanlar için sözleşmeli aile hekimleri ve aile sağlığı elemanları personellerinin tahsis işlemleri yapılacaktır. (Sağlık Bakanlığının 2012/35 Sayılı Genelgesi 6. Madde; İl ve ilçe merkezlerindeki sıra tahsisli konutlara öncelikle; il sağlık müdürlüğü ile halk sağlığı müdürlüğü ve bağlı birimlerinde kadrolu olan ve bu kuruluşlarda bilfiil çalışan personel başvurabilecektir. Bu madde kapsamında gerekli tahsis işlemleri yapılmasına rağmen boş konut kalması hâlinde, sözleşmeli aile hekimleri ve aile sağlığı elemanları bu boş konut ya da konutlar için başvuru yapabilecektir.)

3-Lojman tahsislerinde Sağlık Bakanlığının 2012/35 Sayılı Genelgesinin 5 inci maddesine göre işlemler yapılacaktır. (Madde 5; İl ve ilçe merkezlerindeki sıra tahsisli konutlar, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununda sayılan hizmet sınıflarına göre aşağıdaki oranlar esas alınarak personele tahsis edilecek; her personel kendi hizmet sınıfı için ayrılmış konutta puan ve sıra esasına göre oturacaktır.)

4-Sadece bir lojman için talep yapılacaktır. (Lojman tahsis sınıfı belirtilmeyen lojmanlara unvan farkı aranmaksızın başvuru yapılabilecek olup, başvuranlar arasında puanlama yapılacaktır.)

NOT: Lojmanı yerinde görerek lojman başvurusunda bulunulması.   

Tarafına lojman tahsis edilen personelin tahsis edilen lojmanı teslim alması ile ilgili olarak,  Kamu Konutları Yönetmeliğinin 17. maddesinde; “ (...) Kendisine konut tahsis edilen personel, tahsis kararının tebliğ tarihinden itibaren, meşru mazeret dışında, en geç 15 gün içinde Yönetmeliğe ekli kamu konutları tutanağını imzalayıp konuta girmediği takdirde, konut tahsis kararı iptal edilir. Bu takdirde, konutun boş kaldığı süre için tahakkuk eden kira bedeli kendisinden tahsil edilir.” hükmü yer almaktadır.

5-Lojman talepleriniz için aşağıda belirtilen evraklarla birlikte06/01/2021-27/01/2021tarihleri arasında çalıştığınız kuruma başvuruda bulunulması gerekmektedir.

(Belirtilen tarihlerde ilgili kuruma gelen ve kayıt işlemi yapılan lojman taleplerinin toplandıktan sonra en geç 1 (bir) hafta içinde Müdürlüğümüz Destek Hizmetleri Başkanlığı İdari Hizmetler Birimi Takip ve Koordinasyon Hizmetlerine ulaştırılması.)

 

Not: Belirtilen tarihlerden sonra yapılan lojman tahsis talepleri değerlendirmeye  alınmayacaktır.

                                                                                                  

Lojman Başvuru Belgeleri   :

 

1-Lojman Talep Dilekçesi (Ek:1),

2-Kamu Konutları Tahsis Talep Beyannamesi (Kurum Amiri Onaylı) (Ek:2),

3-Aile Yardım Bildirimi Formu (Kurum Amiri Onaylı) (Ek:3),

4-Kadro ve görev yerini, hizmet süresini, disiplin cezası alıp almadığını ve lojmandan yararlanıp yararlanmadığını gösterir Ek-4 belge (Kurum Amiri Onaylı).

5-Eşi ve varsa birlikte oturacağı kişilerin maaş bordro dökümleri,

6-Personelin ve lojmanda beraber oturacağı aile fertlerinin onaylı nüfus cüzdan suretleri veya ilgili kurumdan onaylı vukuatlı nüfus cüzdanı örneği,

7-Halen yükseköğrenimde olup 25 yaşını doldurmayan çocuklara ait öğrenci belgesi.

 

 

* Tahsis Edilecek Lojman Listesi için tıklayınız.

 

 • ARNAVUTKÖY-Hadımköy
 • ARNAVUTKÖY-Taşoluk
 • ATAŞEHİR-Şerifali
 • BEYKOZ-Nurullah Baldöktü B Blok
 • ÇATALCA-Çiftlikköy
 • ÇATALCA-İhsaniye
 • ÇATALCA-Subaşı
 • ÇEKMEKÖY-Ömerli
 • PENDİK-Çamçeşme
 • SİLİVRİ-Çanta Sevgi Turgut
 • ÜMRANİYE-Adem Yavuz
 • ÜMRANİYE-İnkılap

 •  

  Not: Lojman başvuru sonuçları Müdürlüğümüz internet sitesiwww.istanbulsaglik.gov.tradresinden yayınlanacaktır.