overlay

Biyosidal Ürün Uygulayıcı Eğitimi

BİYOSİDAL ÜRÜN UYGULAYICI EĞİTİMİ

  Halk sağlığı alanında kullanılan biyosidal ürünlerin doğru ve güvenli kullanımları konusunda verilecek hizmetlerin daha etkin ve verimli şekilde sunulabilmesi amacıyla yayımlanmış olan “Biyosidal Ürünlerin Kullanım Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik”in 27 nci maddesine istinaden “Biyosidal Ürün Uygulayıcı Eğitimi”,   Bakanlığımız Uzaktan Sağlık Eğitim Sistemi (USES) üzerinden online olarak yapılacaktır.

    Online teorik eğitim 18 Ocak - 08 Şubat 2021 tarihleri arasında Bakanlığımız Uzaktan Sağlık Eğitim Sistemi (USES) üzerinden , Uygulama eğitimi, 15-20 Şubat 2021 tarihleri arasında  Müdürlüğümüz tarafından,  e-sınav  ise 01-05 Mart 2021 tarihleri arasında  Bakanlığımız Uzaktan Sağlık Eğitim Sistemi (USES) üzerinden, yapılacaktır.

Başvuru:

Eğitim için 02 Ocak 2021 tarihine kadar  Müdürlüğümüz Ek Hizmet Binası

Kazlıçeşme Mah. 10. Yıl Cad. Cinoğlu çıkmazı Sok. No:10 Zeytinburnu adresine başvuru yapılacaktır.

0212 409 20 00 / 7852

 

EĞİTİM VE SINAV

Eğitim( teorik ) ve sınav online olarak ( internet üzerinden)  Bakanlığımızca yapılacaktır.

Eğitimcilerin 18 Ocak 2021 tarihinde başlayacak olan online eğitime Bakanlığımız Uzaktan Sağlık Eğitim Sistemi (USES) https://uses.saglik.gov.tr. adresinden "Eğitimler Başlığı" içinde yer alan USES Kayıt ve Ders Takip Kılavuzumuzu inceleyerek "Hesabım Başlığı" nda yer alan "Kayıt Ol" dan kayıtlarının (13-18 Ocak 2021 tarihleri arasında sistem açıldığında) yapılması ve işlemler esnasında söz konusu adreste de yer alan kılavuzun kullanılması ve eğitimden önce dilekçelerinde belirtilen mail adreslerinin kontrol edilmesi gerekmektedir.

Uygulama eğitimi, 15-20 Şubat 2021 tarihleri arasında Müdürlüğümüzce verilecektir.

 

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ EVRAK LİSTESİ

 

1-Bakanlığımız 2020 yılı fiyat tarifesine göre , TC. Halk Bankası Cağaloğlu Şubesi nezdinde bulunan TR23 0001 2009 7580 0006 0000 09 IBAN nolu İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü Döner Sermaye Hesabına ya da Müdürlüğümüz 1 Nolu Halk Sağlığı Laboratuvarı Veznesine Biyosidal ürün uygulayıcı eğitimi ücreti olan 180 TL’nin yatırılması ve üzerinde kişinin isminin de yer aldığı makbuz aslının,

NOT: Ödeme yapılmadan önce evrakların uygunluğu hakkında Müdürlüğümüz Çevre Sağlığı Birimi ile görüşülerek, Ek Hizmet Binasında bulunan veznede para yatırılması gerekmektedir.

NOT: Eğitim sonunda başarılı olanlar düzenlenecek olan Biyosidal Ürün Uygulayıcı Eğitim Setifika ücreti ile ilgili bilgilendirme daha sonra yapılacaktır.

2- Vatandaşlık numarasının yer aldığı nüfus cüzdanının örneği,
3- Diploma veya geçici mezuniyet belgesin fotokobisi (aslı görülmek kaydıyla) veya e devlet çıktısı örneği,
4- Son bir yıl içerisinde çekilmiş olmak kaydı ile 2 adet vesikalık fotoğraf. (Biyometrik olmayacak)
5- Dilekçe (Başvuru sırasında matbu olarak düzenlenmiş dilekçe doldurulacaktır.)

 

Yukarıda belirtilen evrakların herhangi birinin eksik olması durumunda başvuru kabul edilmeyecektir.