overlay

ADAY MEMUR TEMEL VE HAZIRLAYICI EĞİTİM SINAVLARI

ADAY MEMUR TEMEL VE HAZIRLAYICI EĞİTİM SINAVLARI


Bakanlığımız tarafından 14 Ağustos 2020 tarihinde yayımlanan "COVİD-19 Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberi" 66. madde doğrultusunda pandemi önlemleri alınarak, Devlet Memurları Kanunu'nun 2670 sayılı Kanunla Değişik 55. Maddesine göre hazırlanan T.C. Sağlık Bakanlığı Aday Memurların Yetiştirilmesine İlişkin Genel Yönetmelik ve T.C. Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nün 30.04.2014 tarih ve 536312563/774.06/82433 sayılı yazısına istinaden; Müdürlüğümüze bağlı Sağlık Tesisleri ve birimlerde Aday Memur olarak görev yapan ve USES (Uzaktan Sağlık Eğitim Sistemi) ile eğitimini tamamlayan personele yönelik Temel Eğitim Sınavı 23 Eylül 2020 tarihi ve 09:30-11:30 saatleri arasında, Hazırlayıcı Eğitim Sınavı 23 Eylül 2020 tarihi ve 13:30-15:30 saatleri arasında ekli listede belirtilen sınav merkezlerinde gerçekleştirilecektir.

Not: Aday memur sınavlarına katılacak personel listesi 11.09.2020 tarih 88176232-774.06-E.393 sayılı yazı ile kurumlara dağıtım yapılmıştır.

23 Eylül 2020 Aday Memur Sınav Merkezleri