overlay

Diyaliz Eğitimleri ve Resertifikasyon Sınavları Hakkında


Bilindiği üzere 01.03.2019 tarih ve 30701 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanarak yürürlüğe konulan Diyaliz Merkezleri Hakkında Yönetmelik ve 04.02.2014 tarih ve 28903 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan Sağlık Bakanlığı Sertifikalı Eğitim Yönetmeliği kapsamında “Sertifikalı Diyaliz Eğitim Standartları” oluşturulmuş ve Bakanlık Makamının 30.09.2014 tarihli ve 15233 sayılı Onayı ile de yürürlüğe girmiştir.

Bu bağlamda “Sertifikalı Eğitim Uygulama Yetkisi” verilmiş Diyaliz Merkezlerinde halen eğitimler devam etmekte olup, 2020 yılına ait bu Merkezlerce planlanmış diyaliz eğitim tarihleri ile resertifikasyon sınav tarihleri Bakanlığımız internet sitesinden de duyurulmaktadır.

Hal böyle iken Çin Halk Cumhuriyeti’nde ortaya çıkan ve çeşitli ülkelerden bildirimi yapılan Koronavirüs Hastalığı (COVID-19) ile ilgili Bakanlığımızca alınan önlemler kapsamında, hâlihazırda düzenlenmesi için onay verilen, yeni başvuru yapılan ve devam eden tüm sertifikalı eğitimler ile hizmet içi eğitimlerin Bakanlığımızın ikinci bir talimatına kadar durdurulması hakkında alınan karar Bakanlığımız Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nün 16.03.2020 tarih ve E.346 sayılı yazısı ile 81 İl Sağlık Müdürlüğü ve YÖK Başkanlığına, ayrıca Bakanlığımızın ikinci bir talimata kadar Diyaliz Eğitimleri ve Resertifikasyon Sınavlarının durdurulduğu hakkında Bakanlığımız Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nün 18.03.2020 tarih ve E.1048 sayılı yazısı ile 81 İl Sağlık Müdürlüğüne ve ilimizde faaliyet gösteren Diyaliz Eğitim Merkezlerine bildirilmiştir.

Bu kapsamda;

- 10 Ağustos 2020 tarihinden itibaren Diyaliz Eğitimleri ve Resertifikasyon Sınavlarının yapılması,

- Mücbir sebepten ötürü başlayıp yarım kalan Diyaliz Eğitimlerinin başlanan eğitim merkezinde devam ettirilerek tamamlanması,

- Eğitim Merkezi belirlenmiş olanların belirlenen Merkezlerde Diyaliz Eğitimleri ve Resertifikasyon Sınavlarının yapılmasının uygun görüldüğü Bakanlığımız Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nün 18.08.2020 tarih ve E.2133 sayılı yazısı ile Müdürlüğümüze bildirilmiştir.

Ayrıca 02.04.2014 tarih ve 28903 sayılı Sağlık Bakanlığı Sertifikalı Eğitim Yönetmeliğine, 02.04.2014 tarih ve SASES6 numaralı Hekimler için Hemodiyaliz Eğitim Standartları ile 03.04.2014 tarih ve SASES7 numaralı Hemşireler için Hemodiyaliz Eğitim Standartlarının 12. Maddesi 6. Fıkrasına göre ‘Sertifikalı eğitim uygulama yetkisini kaybetmiş yerlere daha önce yapılan eğitimlerin resertifikasyonları Bakanlığın ilgili birimince aynı niteliklere haiz başka bir merkezde yapılması sağlanacaktır.’ hükmü gereğince Resertifikasyon sınav yerleri belirlenmekte idi.

Koronavirüs COVID-19 pandemisi sebebiyle Diyaliz Eğitimleri ve Resertifikasyon Sınavlarına yeni başvuracak ve Eğitim Merkezi belirlenmemiş olanların bulundukları ilde İl Sağlık Müdürlüklerine dilekçe ve ikametini gösterir belge ile başvurmaları halinde;

- İkamet ettiği ilde bulunan Diyaliz Eğitim Merkezinde,

- İkamet ettiği ilde Diyaliz Eğitim Merkezi yoksa en yakın ilde bulunan Eğitim Merkezinde, Diyaliz Eğitimleri ve Resertifikasyon Sınavlarına girmeleri uygun görülmüştür.