T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü

SÜREKLİ İŞÇİ KURUM BELİRLEME TERCİH SONUÇLARI (14.04.2020)


 

       T.C.

            SAĞLIK BAKANLIĞI

          İSTANBUL İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

 

4857 sayılı İş Kanunu ile mezkur Kanuna dayanılarak çıkarılan ‘’Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik’’ hükümleri kapsamında Sürekli İşçi statüsünde İlimiz hizmet birimlerinde ihtiyaç duyulan hizmet alanlarında istihdam edilmek üzere Bakanlığımızca İlimiz Sosyalleştirme Bölgesine  ataması yapılan “ temizlik görevlisi, güvenlik görevlisi (silahsız), klinik destek elemanı (hastane)’’ adayların İlimiz Sağlık Tesislerine/İlçe Sağlık Müdürlüklerimize/112 Komuta Kontrol Merkezlerimize/Halk Sağlığı Laboratuvarlarımıza yerleştirmeleri yapılmıştır. 

Bu kapsamda;

1-Hastanelerimize yerleştirilen hak sahiplerinin EK 1’de  belirtilen ‘’Göreve Başlamak İçin Gerekli  Belgeler’’ ile birlikte 15/04/2020-17/04/2020 tarihleri arasında görev yapacakları Hastanelere şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir,

2-İlçe Sağlık Müdürlüklerimiz, Halk Sağlığı Laboratuvarlarımız, Komuta Kontrol Merkezlerimize yerleştirilen hak sahiplerinin ise EK 1’de  belirtilen ‘’Göreve Başlamak İçin Gerekli  Belgeler’’ esas belgeler ile birlikte 15/04/2020 - 17/04/2020 tarihleri arasında Müdürlüğümüz  Binbirdirek Mah. Peykhane Cad. No:10 34122 Çemberlitaş/Fatih/İSTANBUL adresine şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir,

3-Adayların, EK 1’ de belirtilen belgeleri hazırlayarak 15.04.2020 – 17.04.2020 tarihleri arasında ilgili komisyonlara teslim etmeleri ve görevlerine başlamaları gerekmektedir. 5 inci ve 6 ıncı maddede belirtilen durumlar hariç, başvurular şahsen yapılacak olup posta, kargo veya kurye ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

4-Mezkûr ilan  tebligat niteliğinde olup, hak sahiplerine ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

5-Hastalık veya doğumla ilgili mazereti sebebiyle başvuru evrakını şahsen teslim edemeyecek durumda olanların, bu durumlarını tabip raporuyla belgelendirmeleri halinde birinci derece yakınları aracılığı ile yapacakları başvuruları kabul edilecektir.

6-Halen askerde olmaları sebebiyle göreve başlatılamayacak durumda olanlar, başvuru evrakını birinci derece yakınları aracılığı ile teslim edebilecektir. Bu durumdaki hak sahipleri, terhis tarihinden itibaren on beş gün içerisinde dilekçe ve terhis belgesiyle birlikte yakınları aracılığı ile evrakını teslim ettiği Kuruma başvurmaları halinde diğer atama şartlarını taşımaları kaydıyla yerleştirildikleri,  hak kazandıkları yerde göreve başlatılacaktır.

7-Hastalığı nedeniyle göreve başlayamayacak durumda olanlar, durumlarını tabip raporuyla belgelendirmeleri ve rapor bitim tarihinden itibaren 5 iş günü içerisinde başvurmaları kaydıyla göreve başlatılabileceklerdir.

8-Doğumla ilgili mazereti nedeniyle göreve başlayamayacak durumda olanlar, doğum raporunu ibraz etmesi kaydıyla analık izin süresi bitimine müteakip 5 iş günü içerisinde evrakının teslim edildiği Kuruma başvurması haliyle göreve başlatılabilecektir.

 

9- Kamu Hizmetlerinin Sunumunda Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmeliğin “Gerçeğe aykırı belge verilmesi veya beyanda bulunulması” başlığı altında düzenlenen 9 uncu maddesine göre, Bakanlığımız kadrolarına/ilimiz Kurumlarına yerleştirilen hak sahiplerinden gerçeğe aykırı belge verenler, yalan, yanlış, yanıltıcı veya gerçeğe aykırı beyanda bulunanların atamaları iptal edilecek ve görevlerine son verilecektir. Bu kişilere mali bir bedel (maaş gibi) ödenmişse, ödenen bedel yasal faiziyle birlikte geri alınacaktır.

 

10-COVID-19 salgınından dolayı, ülkemizin geçtiği olağanüstü durum göz önüne alınarak, ataması yapılan hak sahipleri,  il düzeyinden personel karşılanması yoluna gidildiğinden, en geç üç gün içinde göreve başlayacaktır/başlatılacaktır.

 

11-Bakanlığımız merkez ve taşra teşkilatı sürekli işçi kadrolarına, kura neticesinde İlimize/ Kurumlarımıza yerleştirmeleri yapılan hak sahiplerinden, 10 uncu maddede belirtilen süre içerisinde göreve başlayamayacak olanlardan, mazereti bulunanların durumları değerlendirilerek, mazeretlerinin bitimine istinaden derhal göreve başlatılmaları sağlanacaktır. İkametgâhı, yerleşmeye hak kazandığı yerde olup da, halen başka yerde bulunan adaya, 5 gün yol izni verilerek, bu sürenin sonunda göreve başlaması sağlanacaktır.

 

 

Yerleştirildiğiniz Kurumu Öğrenmek İçin Tıklayınız.

 

EKLER:

1-Göreve Başlama İşlemleri İçin Gerekli Belgeler

2-Başvuru Formu 

3-Mal Bildirim Beyannamesi

 

 Paylaş