T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü

Diyaliz Eğitimleri ve Resertifikasyon Sınavlarının Durdurulması Hakkında


Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürülüğü'nün 21/03/2020 tarih ve E.1095 sayılı yazısında Çin Halk Cumhuriyeti’nde ortaya çıkan ve çeşitli ülkelerden bildirimi yapılan Coronavirüs Hastalığı (COVID-19) ile ilgili Bakanlığımızca alınan önlemler kapsamında, halihazırda düzenlenmesi için onay verilen, yeni başvuru yapılan ve devam eden tüm sertifikalı eğitimler ile hizmet içi eğitimlerin Bakanlığımızın ikinci bir talimatına kadar durdurulması kararı alınmış olup, İlgili yazı için tıklayınız.


Paylaş