T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü

Biyosidal Ürün Uygulama Mesul Müdür Sertifika Eğitimi


BİYOSİDAL ÜRÜN UYGULAMA MESUL MÜDÜR SERTİFİKA EĞİTİMİ

Biyosidal Ürünlerin Kullanım Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin 27 inci maddesine istinaden Genel Müdürlüğümüz 2020 Yılı Fiyat Tarifeleri ve Analiz Bilgileri Rehberinde yayınlanacak olan mesul müdür eğitim ücreti baz alınarak 2020 yılının Mart ayında Mesul Müdürlük Eğitimi yapılması planlanmaktadır.

Mesul Müdür Eğitimine katılmak için; dilekçe ekinde diploma veya mezuniyet belgesi aslı ve fotokopisi, nüfus cüzdanı fotokopisi,  17.12.2019 tarihine kadar Müdürlüğümüz Çevre Sağlığı Birimine müracaatta bulunulması, toplantı yeri ve zamanı ile ilgili bilgiler https://hsgm.saglik.gov.tr/tr/cevresagligi-anasayfa web adresinde yayınlanacaktır.

Irtibat:0212 409 20 00 (7852)Paylaş