T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü

01/11/2019

Medikal Gaz Satış Yeri


A- SATIŞ YERİ AÇILIŞ VE NAKİL EDİLMESİNDE İSTENEN BELGELER

1. Ticaret sicil gazetesi aslı veya onaylı sureti,

2.Tıbbi gazların depolandığı alanı gösterir plan (Teçhizat ve bölümler gösterilecek şekilde),

3. Sorumlu personelin adı ve mesleği (eğitim durumu ve kaç yıldır çalıştığı),

4. Faaliyetinde bulunulan Medikal Gazların isimleri ve spesifıkasyonları,

5.İkinci Sınıf Gayri Sıhhi Müessese Ruhsatı onaylı sureti,

6.Satış yeri izin belgesi harcının ödendiğini gösterir makbuz veya dekontun aslı, Fatih Mal Müdürlüğü'nün Ziraat Bankası Sultanhamam Şubesi TR 12 0001 0006 0700 0010 0063 93 IBAN no'lu hesabına  2.942 TL yatırıldığını gösteren dekont (Islak İmzalı Dekont).

7. Medikal gazların temin edildiği firma ile yapılan anlaşma örneği ve temin edilen firmanın izin belgesinin bir örneği,

8.Medikal Gaz Satış Yeri Taahüt Yazısı

B- SORUMLU PERSONEL İÇİN İSTENEN BELGELER

1. Firma sahibinin tayin dilekçesi,

2. Sorumlu personelin görev tanımda belirtilen görev ve sorumlulukları içerecek şekilde hazırlanmış imzalı sorumlu personel kabul dilekçesi,

3. Sorumlu personelin mezun olduğu okula ait diplomanın veya fotoğraflı çıkış belgesinin kurum onaylı sureti.

4.Nüfus cüzdanı sureti,

5.Sorumlu personelin el yazısı ile yazılmış imzalı özgeçmişi,

6. Sorumlu personelin vesikalık fotoğrafı (iki adet),

7. Sorumlu personel İzin belgesi harcının ödendiğini gösterir Fatih Mal Müdürlüğü'nün Ziraat Bankası Sultanhamam Şubesi TR 12 0001 0006 0700 0010 0063 93 IBAN no'lu hesabına 588 TL yatırıldığını gösteren dekont (Islak İmzalı Dekont).

8. Sorumlu personelin mesleki deneyimi ile ilgili belgeler

NOT:

1. Nakillerde ayrıca, eski adrese ait belgelerin de iptal edilmek üzere gönderilmesi gerekmektedir.

2. Yukandaki belgeler İl Sağlık Müdürlüğüne teslim edilecektir.

3. Sorumlu personellik için başvuracak kişinin en az lise veya dengi okul mezunu olması gerekmektedir.Paylaş