T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü

18 Ekim 2019 ASKOM Toplantısı Duyurusu    11.05.2000 tarih ve 24046 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 06 Mayıs 2014 tarihli Acil Sağlık Hizmetleri Yönetmeliği 5-(c) Maddesi’nde;” İl Acil Sağlık Hizmetleri Koordinasyon Komisyonu (ASKOM): İl genelindeki hastanelerin acil servisleri ile il ambulans servisi arasındaki koordinasyon ve hizmet standartlarını belirlemek üzere müdürlüğün teklifi valiliğin onayı ile kurulur. İl sağlık müdürü veya görevlendireceği acil sağlık hizmetlerinden sorumlu il sağlık müdür yardımcısının başkanlığında acil sağlık hizmetleri şube müdürü, yataklı tedavi hizmetleri şube müdürü, il ambulans servisi başhekimi, resmi ve özel hastanelerin acil servis sorumluları ile meslek odası ve ilgili sivil toplum kuruluşları temsilcilerinden teşkil edilir.” denilmekte olup, Valilik Makamının 03.09.2007 tarih ve 020/2084 sayılı oluru ile kurulan İl Acil Sağlık Hizmetleri Koordinasyon Komisyonu (ASKOM) toplantısı;   
     18 Ekim 2019 tarihinde saat 14.00’da Süreyyapaşa Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Konferans Salonu’nda yapılacaktır.Paylaş