T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü

Enfeksiyon Kontrol Hemşireliği Sertifikalı Eğitim Programı Başvuru alınacaktır


 

            Enfeksiyon Kontrol Hemşireliği Sertifikalı Eğitim Standartları 04/02/2014 tarihli ve 28903 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren "Sağlık Bakanlığı Sertifikalı Eğitim Yönetmeliği" hükümlerine göre revize edilmiş ve 11/01/2017 tarih ve 64 sayılı Bakanlık Makam Onayı ile revize edilen eğitim standartları kabul edilmiştir. Bu kapsamda sağlık hizmeti ilişkili enfeksiyonların önlenmesi çalışmalarında ulusal standardizasyonun sağlanması amacıyla ‘Enfeksiyon Kontrol Hemşireliği Sertifikalı Eğitim Programı’ düzenlenmektedir. Sertifikasyon programlarına bilgisayar kullanmayı bilen, meslekte en az üç yıl hizmeti bulunan, enfeksiyon kontrol hemşiresi olarak görev yapacakları kurumları tarafından belgelendirilen hemşireler (hemşireler ve hemşirelik yetkisi almış ebeler) katılabilmektedir. 2019 yılı Sertifikasyon Programı teorik eğitim kısmı uzaktan eğitim metodu ile 09 Eylül 2019 - 20 Eylül 2019 tarihleri arasında, uygulamalı eğitim 30 Eylül - 18 Ekim 2019 tarihleri arasında eğitim merkezlerinde gerçekleştirilecektir.

            Bu kapsamda; başvuru yapacak kişilerin Ek-1 başvuru formu ve Excell dosyasını doldurularak, diploma fotokopileri (arkalı önlü) ve kimlik fotokopileri ile birlikte Müdürlüğümüz Personel Hizmetleri Başkanlığı Eğitim Birimi'ne (Binbirdirek, Peykhane Cd. No:10, 34122 Çemberlitaş/Fatih/İstanbul) gönderilmesi ve başvuruların Çekirdek Kaynak Yönetim Sistemi (ÇKYS)'ne işlenebilmesi için en geç 08 Ağustos 2019mesai bitimine kadar teslim edilmesi gerekmektedir. Başvuru formlarının adaylar tarafındaneksiksiz ve doğru bir şekilde doldurulması, kurum yöneticileri tarafından onaylanmasızorunludur. İlgili imzaların veya bilgilerin eksik olması ve diploma fotokopisinin (arkalı önlü) eklenmemesi durumunda başvurular kabul edilmeyecektir.

           

1- Enfeksiyon Kontrol Hemşireliği Program Başvuru Tablosu
2- Eğitim Başvuru Formu
3- Başvuru Değerlendirme Esasları
4- Eğitim Merkezi Listesi
5-Resmi YazıPaylaş