T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü

İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Başkanlığı İş Sağlığı ve Güvenliği Haftası Basın Bülteni


İş sağlığı ve güvenliği, her şeyden önce bir hak ve insani bir sorumluluktur. Hem çalışanları hem de işverenleri ilgilendiren çalışma yaşamının en temel unsurlarından birisi olup gelişmişliğin ve insan odaklı yönetim anlayışının göstergesidir.

Günümüzde bilim ve teknolojinin gelişmesiyle sanayileşme hızlanıp toplumların refah düzeyi yükseltirken bu gelişmeler çalışanların sağlık ve güvenliklerini tehdit edebilmektedir. Ancak bu ilerlemelere, iş sağlığı ve güvenliği alanındaki yasal düzenlemelerin ve standartlardaki gelişmelerin eşlik etmesiyle sağlık ve güvenlik şartlarında iyileşme sağlanabileceği unutulmamalıdır. Sağlık sektörü de emek yoğun sektörlerden birisi olup diğer sektörlerde olduğu gibi sağlık çalışanları da yaptıkları işin niteliğine bağlı olarak daha farklı iş riskleriyle de karşı karşıya kalabilmektedir.

Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO);dünyada her yıl 2,2 milyon çalışanın işle ilgili kaza ve hastalıklar nedeniyle yaşamını yitirdiğini, yılda 270 milyon iş kazası ve 160 milyon meslek hastalığı görüldüğünü tahmin etmektedir.

İstatistikler göstermiştir ki iş kazalarının % 88’i tehlikeli hareketlerden, % 10’u güvensiz koşullardan meydana gelmektedir. Öngörülemeyen kaza oranı ise % 2'dir.  Halbuki; uygun işe yerleştirme, işyeri risklerinin saptanması, işyeri risklerinin kontrolü ve sağlık ve güvenlik eğitimi gibi uygulamalarla iş kazalarının %98’i, meslek hastalıklarının %100’ü önlenebilmektedir.

İş kazaları ve meslek hastalıklarının önlenmesi, hem bireysel hem de toplumsal yönden daha sağlıklı ve verimli bir çalışma ortamı oluşturmasının yanı sıra ülke ekonomisinin üretken kapasitesini de olumlu yönde etkileyecektir.

Bu sebeple; ülkemizde toplumsal iş sağlığı ve güvenliği kültürünün geliştirilmesi amacıyla 1987 yılından bu yana 4-10 Mayıs tarihleri arasında "İş Sağlığı ve Güvenliği Haftası" olarak kutlanmakta olup insana verilen değerin bir ölçüsü olarak iş sağlığı ve güvenliği konusu hem çalışanlar hem de işverenler olmak üzere tüm taraflara ciddi sorumluluklar yüklemektedir.

Dolayısıyla ulusal ve işyeri düzeyinde iş sağlığı ve güvenliğinden bahsedebilmek için güvenlik kültürünün her bireyde oluşması ve sadece işyerlerinde değil, hayatın her aşamasında var olması zorunludur.

Tüm çalışanların, işverenlerin ve iş sağlığı ve güvenliği profesyonellerinin iş sağlığı ve güvenliği haftasını kutlar, sağlıklı ve güvenli günler dileriz.

Uz. Dr. Melek Hatiboğlu


Fotoğraflar

  • Halk Sağlığı İş Sağlığı Haftası 06 05 2019.jpgPaylaş