T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü

İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü Bakırköy Sağlıklı Yaşam Merkezi, Sağlığa Yönelik Risklerden Birey ve Toplumu Korumak ve Sağlıklı Hayat Tarzını Teşvik Etmeyi Amaçlamaktadır


Bu merkezde; beslenme danışmanlığı, psiko-sosyal danışmanlık, fiziksel aktivite ve fizyoterapi, ağız ve diş sağlığı, enjeksiyon-pansuman hizmetleri, kadın ve üreme sağlığı, kanser erken teşhis ve tarama, sigara bırakma danışmanlığı, enfeksiyon hastalıklarının kontrolü, vb. hizmetler ihtiyaca göre bütüncül bir anlayışla, ilgili mevzuatlar doğrultusunda sunulması, ihtiyaç halinde aile hekimliği hizmetlerini destekleyecek laboratuvar ve görüntüleme alt yapıları oluşturulması, halka ve personele yönelik sağlık eğitimlerinin gerçekleştirilmesi, sağlık okuryazarlığının artırılması, sağlığın geliştirilmesine yönelik çalışmalar yapılması hedeflenmektedir.
1
0 ayrı Branşta Zeytinlik Mah. Milliyetçi Sok. No:1 Giriş Katında ve 0212 284 39 18 telefonundan hizmet vermekte ve çalışmalarını yürütmektedir.Fotoğraflar

  • Bakırköy Sağlıklı Hayat Merkezi 19 04 2019 1.jpg
  • Bakırköy Sağlıklı Hayat Merkezi 19 04 2019 2.JPG
  • Bakırköy Sağlıklı Hayat Merkezi 19 04 2019 3.JPGPaylaş