overlay

SÜREKLİ İŞÇİ SINAV SONUÇLARI İLAN METNİ

1) İlimiz hizmet birimlerinde ihtiyaç duyulan hizmet alanlarında 4857 sayılı İş Kanunu  ve ilgili yönetmelik hükümleri kapsamında Sürekli İşçi statüsünde istihdam edilmek üzere İŞ-KUR üzerinden başvuruları alınan ve 15 Ocak 2019 tarihinde Noter huzurunda kura usulü ile belirlenen asıl adaylar ile Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) puanına göre İŞKUR tarafından belirlenen adaylardan İlimizde istihdam edilecek olanların sözlü sınav işlemleri 23 Ocak- 1 Şubat  2019 tarihleri arasında Valilik oluru ile oluşturulan sınav kurulları tarafından gerçekleştirilmiştir. Adaylar sınav sonuçlarına aşağıdaki bağlantıdan ulaşabilecektir. Sonuçlar ayrıca Müdürlüğümüz ana bina ilan panolarında da yer alacaktır.

2) Sınav sonuçlarına itiraz süreci,  Bakanlığımızın belirlediği sınav takvimi çerçevesinde 3-5 Nisan 2019 tarihleri arasında Binbirdirek mah. Peykhane sok. No: 8 PK:34122 Fatih/İSTANBUL  adresinde bulunan İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü Ana Bina Gelen Evrak Birimine elden yapılacak başvurular çerçevesinde yürütülecektir.  Belirtilen tarih aralığında itiraz başvurusunu Müdürlüğümüze ulaştırmayan ve başvurusunu E- posta, Fax , Posta ve kargo ile gönderen adayların başvuruları değerlendirmeye alınmayacaktır.

3) İtirazların ilgili sınav kurullarınca incelenerek karara bağlanmasının ardından Bakanlığımızca belirlenen takvim çerçevesinde 10 Nisan 2019 tarihinde ilan edilecek nihai listede ismi yer alan adayların; atamaya esas belgelerini, 10-15 Nisan 2019 tarihleri arasında web sayfamızda ilan edeceğimiz Belge Teslim Komisyonlarına şahsen teslim etmeleri gerekmektedir.

4) İşlemlerin zamanında yürütülmesi için sınavı asil olarak kazanan adayların atamaya esas belgeleri temin etmeleri ve yapılacak duyurular için sınavı kazanan tüm adayların müdürlüğümüz Web sayfasını takip etmeleri önem arz etmektedir.

ATAMA TAKVİMİ

Sınav Sonuçlarını İtiraz

03-05 Nisan 2019

İtirazların İncelenmesi,karara bağlanması ve sonuçların İl Sağlık Müdürlüklerininin internet adresinde yayınlanması

08-10 Nisan 2019

Sınavda başarılı olan ve asıl olarak kazanan adayların atamaya esas belgelerin İl Sağlık Müdürlüklerince oluşturulan komisyonlara teslim edilmesi

11-15 Nisan 2019

Komisyon tarafından atamaya esas belgelerin incelenmesi neticesinde şartları taşımadığı tespit edilenlerin yerine yedek adayın işlemlerinin başlatılması.

 

15- 19 Nisan 2019

 

* Sınav Sonuçları Sorgulama Sayfası için tıklayınız.

*Atamaya Esas Belgeler için tıklayınız.

*Adayların sınavı kazanması adaya kesin atama hakkı vermemektedir. Sınavı kazanan adayların; 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) 8. alt bendi “Güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması yapılmış olmak.” hükmü gereğince, hakkında güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması yapılacak olup, güvenlik soruşturmaları ve/veya arşiv araştırmaları sonuçlandıktan sonra Bakanlığımızca atamaları yapılacaktır. Güvenlik soruşturması olumsuz sonuçlananların ataması yapılmayacak, yapılmış olsa dahi iptal edilecektir.